רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

ענבל לוי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

414052

עמית, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

ענבל לוי

סמל מוסד:

414052

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
תלמד, תבחר, תהיה עמית- ביה"ס מאמין בבחירה ומתוך כך מקדם למידה אישית הרואה כל תלמיד וכל חבר צוות. אוטונומיית הבחירה מתבצעת בשיטות הלימוד, בתוכן ובתחומי העניין.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יחס אישי

2

דיאלוג

3

בחירה ויזמות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בנית סדירויות מותאמות להובלת יחס אישי


2

מהלך רשותי ארגוני

דיאלוג כשפה בית ספרית עם כל השותפים (מורים הורים ותלמידים)

3

מהלך רשותי קהילתי

הרחבת הבחירה כתרבות בית ספרית בתוך מערכת השעות: גוף ונפש, בחירה באשכול שפה, מרחבי למידה מאפשרי בחירה ומעוררות את מצפן הלמידה הן של התלמיד והן של הצוות.

4

מהלך רשות

הגדרת מדדים להצלחה
5

מהלך רשותי נוסף

קביעת תחנות בקרה ומשוב