ראש מנהל החינוך:
מנהל אגף חינוך:

מוחמד שמא

מס' בתי ספר יסודיים:

7

מס' בתי ספר על יסודיים:

3

עראבה

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"אנו מאמינים בחובתנו לאפשר לכל תלמיד במערכת החינוכית היישובית חשיפה והתנסות לפעילות פדגוגית עדכנית ולאפשר את התפתחותו הרגשית, החברתית והלימודית .
כדי להגיע ליישום בתחומים כגון אלו, אנו ערוכים לבנות מערך פדגוגי כלל יישובי ולערב את המחנכים, המנהלים לבנות פלטפורמה עם יכולת למתן מענה מותאם לצורך האישי לכל תלמיד ותלמיד.
אנו מאמינים בשותפות של קהילת ההורים בפעילות ובמעורבות הן בקביעת החזון היישובי, כך גם פעילים אקטיביים ביישום רציונל זה .
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1


עיקרון האינדיווידואליות-שימת דגש על היחיד והמיוחד בתוך חברה מסורתית וקולקטיבית


2


רצף חינוכי

3


זהות ייחודית לכל מוסד חינוכי ברשות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמת מג""ר (מרכז לגיל רך), במרכז נבנות תכניות מקיפות , שנוגעות לגיל הרך :איתור, טיפול, לימוד מעורבות הורים וגורמי מקצוע נוספים שותפים בעשייה החינוכית טיפולית, התוכניות מופעלות דרך צוותים מקצועיים .
הפעלת תוכנית ""א' תחילה כפרויקט"" , המעבר מהגן לביה""ס , התוכנית נוגעת לכל ההיבטים ההתפתחותיים של הילד, האישי, השפתי, המתמטי, המוטורי .

2

מהלך רשותי ארגוני

הפעלת תכניות עם דגש על פיתוח אישיות, שותפות הורים במרכז, תכנית הנתמכת משפ"י. התבצעו מספר פרויקטים עם דגש על מסוגלות הורית ואחריות הורית סביב רעיון החשיבות הרבה למנוף אינדיבידואלי בקרב הילדים, מבחינה ארגונית נבנו תכניות והועברו השתלמויות ובוצע לווי במערכת הקדם יסודי, כדי לקדם את רעיון האינדיבידואליות .
3

מהלך רשותי קהילתי

הקמת מנהלת חינוכית רחבה בה ישנם נציגים של ועדי ההורים ממוסדות החינוך השונים בעיר, ההורים שותפים לקגיבוש מדיניות ולקבלת וביצוע ההחלטות


4

מהלך רשות

הפעלת תוכנית ""א' תחילה כפרויקט"" , המעבר מהגן לביה""ס , התוכנית נוגעת לכל ההיבטים ההתפתחותיים של הילד, האישי, השפתי, המתמטי, המוטורי
5

מהלך רשותי נוסף

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי