רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מחמוד יונס

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

318337

עראק אל שבאב, אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

מחמוד יונס

סמל מוסד:

318337

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי אחריות אישית-קהילתית, מימוש עצמי ומובילות אישית-חברתית יובילו לאדם המשפיע על סביבתו, המצליח לבטא את היכולות והכישורים שלו ולייצר תקשורת חיובית בקהילתו כך שיאפשרו השתלבות מוצלחת בחברה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תכלול

2

תמורתיות

3

תמורתיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שדרוג כניסה חיצונית לבית הספר ברוח הייחודיות
2

מהלך רשותי ארגוני

שדרוג מתחם כיתות ג' ברוח הייחודיות

3

מהלך רשותי קהילתי

שדרוג חדר פרטני (בהתאם לזהות השמה דגש על פיתוח מודעות ומיומנויות תקשורת)

4

מהלך רשות

הקמת חדר פרטני נוסף (בהתאם לזהות השמה דגש על פיתוח מודעות ומיומנויות תקשורת)

5

מהלך רשותי נוסף

שדרוג מתחם כיתות א'-ב' ברוח הייחודיות