רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

סאן גריפאת

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

218859

ערב אלגריפאת , זרזיר

שם מנהל/ת ביה"ס:

סאן גריפאת

סמל מוסד:

218859

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פיתוח והעצמה של התלמידים באמצעות חוויות למידה משמעותיות מסייע להקניית הידע והכלים לעשייה המדגישה אחריות, מחויבות, יוזמה ויכולת להתמודד עם אתגרי החיים בכלל ובעידן הדיגיטלי בפרט. הטמעה של תרבות מעצימה ומאפשרת עבור כל באי בית-הספר, מאפשרת יצירה והנגשה של מגוון הזדמנויות לפיתוח מיומנויות ולמידה חווייתית תוך הנאה בסביבה דינמית מעשירה, מאתגרת ובטוחה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

לפתח ולהעצים את תלמידינו באמצעות חוויות למידה משמעותיות על-ידי הקניית הידע והכלים לעשייה המדגישה אחריות, מחויבות, יוזמה ויכולת להתמודד עם אתגרי החיים בכלל ובעידן הדיגיטלי בפרט.

2

שואפים להטמיע תרבות מעצימה ומאפשרת עבור כל באי בית-הספר, תוך דגש על יצירה והנגשה של מגוון הזדמנויות לפיתוח מיומנויות ולמידה חווייתית תוך הנאה בסביבה דינמית מעשירה, מאתגרת ובטוחה

3

בית חם היוצר קהילה חינוכית הומאניסטית המאופיינת בהרחבת אופקים, בלמידה, באזרחות טובה, בחשיבה מעמיקה ובהשגיות המיושמת על ידי תלמידים ומורים כאחד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שימוש בטאבלט במהלך השיעורים ולמידה מתוך טאבלט ענק שפותח במיוחד עבור בית-ספרנו

2

מהלך רשותי ארגוני

יישום המשחוק ככלי ללמידה ולהתנסות כחלק ממערכי הלימוד הבנויים בתוך מערכת השעות בכל המקצועות
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה במרחבים חוץ-כיתתיים כסביבת לימוד מעשירה, חווייתית ומשמעותית

4

מהלך רשות

העצמת התלמידים כילדים מובילים בתהליך הלמידה (ילדים מלמדים תלמידים)
5

מהלך רשותי נוסף

שימוש במקרן תלת ממדי ופרויקטים מגוונים כגון רובוטיקה, שחמט, שחייה, "חוג לכל ילד" ועוד