רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

יהל שחר

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

442806

עתיד נווה נחום – הדרים, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

יהל שחר

סמל מוסד:

442806

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
שואף לחנך לערכים ולשקוד על פיתוח מנהיגות ומצויינות בתחומי הטכנולוגיה, המדעים והאומנויות.
קהילת בית הספר שוקדת (תשקוד) על קידום הישגים לימודיים ושואפת (ותשאף ) להצמיח בוגר עצמאי החותר ליצירתיות, יזמות ולמעורבות חברתית כאורח חיים תוך טיפוח עבודת צוות, שותפויות ותרומה לקהילה.
אנו חותרים לכך שכל אדם הבא בפתחה של קהילת בית הספר יתפתח מתוך ייחודיות הוויתו, והפוטנציאל הקיים בו. זאת מתוך רצון להבין ולבטא את עולמם של הבאים בשעריו. בדגש על צמיחה מתוך מוטיבציה פנימית ואחריות אישית ( שמירה על) כבוד האדם והסביבה

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שותפויות -טיפוח מיומניות של עבודת צוות, שיתוף פעולה תוך מעורבות ערכית ואחראית למען הקהילה

2

מנהיגות- דוגמא אישית והכוונה לפיתוח מיומנויות וכישורים להעצמת תחושת מסוגלות אישית וערכית

3

יזמות- ביטוי עצמי וחשיבה ביקורתית תוך חתירה לגיבוש יוזמות בבית הספר ובקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

ביסוס תרבות של מצויינות באמצעות קידום תהליכים המעודדים סקרנות ללמידה והנעה לצמיחה אישית, ומקצועית, ערכית וחברתית. בדגש על פדגוגיה חדשנית ומתואמת.
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירתיות בחינוך – מבנה ארגוני המעודד גמישות מחשבתית ופדגוגיה היברידית המותאמת לצרכיו של הלומד ורלוונטית

3

מהלך רשותי קהילתי

מנהיגות אישית – העמקת תפיסת תפקיד איש החינוך כמנחה ומנטור. מתוך שאיפה למתן דוגמא אישית וליווי להעצמת תחושת מסוגלות אישית וערכית

4

מהלך רשות

טיפוח לומד עצמאי – פיתוח תוכניות לימודים ספירליות בדגש על הכוונה לביסוס מיומנויות וכישורים אישיים, אקדמיים וחברתיים.

5

מהלך רשותי נוסף

ביסוס שפה משותפת שש שנתית- כתיבת חזון בית ספרי המבטא את אבני הייסוד של בית הספר שמי"ם והנגשתו לקהילות באי בית הספר. חזון המקדם דיאלוג מתמיד בין התפיסה החינוכית , צורכי הפרט , הקהילה והיישוב