רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:
שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410100

צאלון, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:
סמל מוסד:

410100

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מנהיגות יוזמת, הוגנות ושיתופיות מפתחים תלמידים עצמאיים, יצירתיים, המביאים לידי ביטוי את כישוריהם המגוונים כחלק ממעצבי המחר.


כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מנהיגות יוזמת- למידה חוויתית וטיפוח יחס בין אישי תומכים ביכולתו של התלמיד לפעול כמנהיג ולתרום לסביבתו.

2

הוגנות יצירת מקום לכל תלמיד/ה ומתן מענה מותאם לצרכיו בתחומים השונים

3

שיתופיות טיפוח ופיתוח דמות הבוגר כאדם משתף פעולה ומעורב ותורם לסביבתו.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית למידה רב שנתית המקדמת את עקרונות המנהיגות היוזמת וביטויה הייחודיים בכל שכבת גיל.

2

מהלך רשותי ארגוני

תלמידים פעילים בקבוצות מנהיגות התורמים לביה"ס ולישוב בתחומים שונים.

3

מהלך רשותי קהילתי

מורים מנהיגים ויוזמים למידה חדשנית ופעולות משמעותיות במרחב הבית ספרי.
4

מהלך רשות

קידום יוזמות של הורים ומעורבותם בביה"ס לפי ועדות.
5

מהלך רשותי נוסף

הקמת חצר המקדמת את עקרונות ההוגנות בשיתופיות עם בית הספר השכן, ההורים והתלמידים