רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אורית לנדאו

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411785

צופית, דרום שרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורית לנדאו

סמל מוסד:

411785

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בקידום החוסן של האדם כבסיס לצמיחה והתפתחות אישית ערכית חברתית.
וחותרים לכך שבוגרי בית ספרנו יהיו בעלי מסוגלות עצמית וכישורים מגוונים, המאפשרים להם התמודדות עם מנעד האתגרים בסביבה משתנה ודינמית. בבית חינוך צופית התלמידים לומדים אחר"ת ,הלמידה מתקיימת במרחבים ובשיח. התהליכים החינוכיים נותנים מענים מותאמים למגוון חוזקות וצרכי התלמידים, מתוך הסתכלות של 360 מעלות ובשיתוף הקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יזמות וחדשנות

2

פדגוגיה מותאמת

3

למידה במרחבים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פדגוגיה רגשית חברתית- פיתוח מקצועי המעצים את המורה כמנחה לתלמיד ולסטודנטים להוראה תוך קידום תהליכי רפלקציה ופיתוח יישומים מותאמים המשלבים בין הרובד האקדמי, לרובד הרגשי והרובד החברתי.
2

מהלך רשותי ארגוני

לומד עצמאי – טיפוח מיומנויות וכישורים לניהול הלמידה ולקידום למידה עצמאית ובקבוצה
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה במרחבים מגוונים – יצירת סביבות למידה מגוונות המשלבות מודלים פיזיים ודיגיטליים במרחבי בית הספר והקהילה
4

מהלך רשות

חוסן – ביסוס שגרות וסדירויות לקידום תהליכים חינוכיים המכוונים לזיהוי חוזקות ויצירת חוויות להתפתחות רגשית חברתית וערכית. פיתוח יישומים המאפשרים לכל תלמיד לצמוח ולהתפתח מהמקום בו הוא נמצא תוך הצבת יעדים אישיים.
5

מהלך רשותי נוסף

360- ביסוס תרבות בית ספרית ייחודית המאפשרת קידום תהליכים חינוכיים ( אקדמי, רגשי וחברתי )הנותנים מענים מותאמים למגוון חוזקות וצרכי התלמידים, מתוך הסתכלות של 360 מעלות ובשיתוף הקהילה.