ראש מנהל החינוך:

מוטי כהן

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

30

מס' בתי ספר על יסודיים:

14

צפת

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
למצות יכולותיו הלימודיות והחברתיות של התלמיד/ה ברצף חינוכי ובמגוון תחומי לימוד והעשרה, תוך כדי פיתוח, התהליך הלימודי בראייה הוליסטית. המערכת החינוכית שמה לה כמטרה להעניק יחס אישי ופרטני לכל תלמיד/ה ולחנך לבוגר איכותי בעל חוסן ומטען תרבותי עשיר עם תמונת עתיד מבטיחה. המערכת רואה עצמה כאחראית לשרת באופן ראוי ומיטבי בנגישות מירבית, ביושרה, באחריות , בשוויון ובמקצועיות את התושבים, התלמידים ומוסדות החינוך,לחתור למגע ולשותפות בונה עם ההורים לקידום המוסד החינוכי והטמעת תהליכים קהילתיים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך ולמידה לכל המגזרים

2

מצויינות והצטיינות עירונית

3

השבחת מערך ההוראה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

קידום ופיתוח תרבות המצוינות – בתוך יום הלימודים ובדרכי ההוראה החל מהגיל הרך ועד כיתה יב. פיתוח מצויינות בתחומי לימוד ייחודיים המונגשים לכלל האוכלוסייה בעיר.
2

מהלך רשותי ארגוני

תוכניות מצויינות בעיר -העשרה בזיקה לייחודיות של העיר, ולשיתוף פעולה עם גורמים בקהילה כמו המכללה האקדמית והפקולטה לרפואה.
3

מהלך רשותי קהילתי

טיפוח גיוס משמעותי לצה"ל- שיתופי פעולה בין בתי הספר ותנועות הנוער הישוביות.
4

מהלך רשות

פיתוח תוכניות לימוד משותפות עם הנכסים הקהילתיים של העיר צפת-המכללה האקדמית והפקולטה לרפואה
5

מהלך רשותי נוסף

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי