רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

יוסף חלואני

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312165

קדימה , קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

יוסף חלואני

סמל מוסד:

312165

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
לראות, ללוות ולכוון את התלמידים בצמיחתם, לסייע להם לרכוש ידע וערכים חברתיים וסביבתיים ולאפשר להם ללמוד ולהכיר את עצמם ואת חבריהם במגוון תחומים והיבטים, תוך שילוב רב גוני היוצר חברת מופת.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה, שכלול ופיתוח דרכי הוראה חדשניות ומגוונות המאפשרות מסגרת הישגית ושאיפה למצוינות, תוך מתן מענה אישי ותומך לכל התלמידות/ים.

2

יצירת תחושת שייכות ומשמעות לכל תלמיד/ה ולכל אשת ואיש צוות.

3

שילוב בתחומים רבים תוך שמירה על מרחבים אישיים מוגנים לכל באי בית הספר.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מיקוד בתפיסות הערכה בית ספריות בדגש על הערכה ופיתוח צוות
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח דרכי הערכה חלופיות עבור התלמידים לצורך פיתוח מיומנויות למידה ויכולות למידה עצמאיות.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה במרחב הכיתתי, ולצידה למידה בדרכים מגוונות כדוגמת חברותא, למידה חוץ כיתתית, למידה בקבוצות קטנות, כדי לפתח מיומנויות הוראה ולמידה וכדי להתאים למגוון רחב של לומדות/ים.

4

מהלך רשות

פיתוח יזמות מורים ותכניות ייחודיות הן ברמת התכנים והן ברמת מרחבי הלמידה הבית ספרים.
5

מהלך רשותי נוסף

מיפוי מתמיד של חזקות ואתגרים פדגוגיים בביה"ס כתשתית לתכנון עבודה מבוססת נתונים.