רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

סמאהר כבהא מחאג'נה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318873

קחאוש, אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

סמאהר כבהא מחאג'נה

סמל מוסד:

318873

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
יוצאים מגדר המוכר למען סובלנות חברתית. מדגישים טיפוח חשיבה מבוססת סקרנות ולמידה חקרנית בפדגוגיה בתחומי דעת שונים וחשיפה לתרבויות שונות. יוצרים הזדמנויות להעצמה אישית המאפשרות ביטוי לכישורים, חיזוק תחושת המסוגלות וכישורי חיים, בבסיס החזק בביה"ס המבוסס על שיתוף פעולה מלא בין ההורים, צוות והקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

היה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם

2

יצירת אקלים של בית חם וסביבה חינוכית חדשנית המטפחת אדם חושב, ערכי ומוסרי

3

יצירת שגרות עבודה בהלימה למטרות כמו כן שפת הדיבור בין כל חובקי בית הספר הינה מבוססת על מעגלי שיח וסדנאות מצמיחים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

התמקדות בתרבות מסוימת בכל שכבת גיל תוך שילובה ביחידות הלימוד
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית יחידות לימוד מבוססות ניסוח שאלות ולאו דווקא תשובות, והתלמיד ילמד לחקור את הנושא בבית
3

מהלך רשותי קהילתי

שיח מתמשך עם וועד ההורים והפקת לקחים מכל מהלך ועמידה על הערכתו והחלטה לגבי ההמשך
4

מהלך רשות

יום שיא בשיתוף ההורים להצגת תוצרים על אותה תרבות לכל שכבת גיל , באופן שמשלב יצירתיות בהצגה
( מאכלים, פולקלור מוסיקלי וקוד לבוש וכו' )

5

מהלך רשותי נוסף

הצוות עובר באופן מתמשך סדנאות להסתכלות פנימה וגם החוצה ולמידת עמיתים