ראש מנהל החינוך:

זהבה גור

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

16

מס' בתי ספר על יסודיים:

6

קרית גת

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התפיסה החינוכית מתמקדת בהתנהלות בשקיפות ובשותפות ,תוך מתן מענה מותאם לתלמידים
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות – שיתוף מנהלי בתי הספר באתגרים והזדמנויות.

2

סדירויות ושותפות -פגישות קבועות לעדכונים ועבודה משותפת.

3

שיח פדגוגי – מנגנון של שיח פדגוגי על מנת לקדם את הנושאים הרלוונטיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שיח פדגוגי (פעמיים בשנה עם מנהל וצוותו )לקידום הזהות הבית ספרית בהתייחסות ממוקדת לפאן הפדגוגי בביה"ס. כמו כן שיח על הפיתוח המקצועי שיחזק את הזהות בית ספרית.
2

מהלך רשותי ארגוני

קביעת מהלכים ארגוניים ושיתוף בשיח מנהלים, קהילה וצוותים במפגשים קבועים.
3

מהלך רשותי קהילתי

המהלך הרשותי העקרי בהתייחסות לקהילה הינו הנגשת המידע על בתי הספר ומפגשים בתוך בתי הספר להיכרות עם הזהות הבית ספרית בהם.
4

מהלך רשות

במסגרת הרצון לחבר ולשתף בין גורמים שונים ברשות. נעשית חשיבה וגם מהלכים יישומיים לחיבור בין ארגונים שונים הפועלים ברשות ובין פרויקטים שונים רלוונטיים.
5

מהלך רשותי נוסף

בימת שיתוף בה יוצגו חומרים פדגוגיים המחזקים את הזהות הבית ספרית. במפגש זה תתקיים למידת עמיתים ויווצרו קשרים בין בתי ספר.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי