רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

לא מופיע שם המנהל.ת

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384602

קשת בגליל, גליל תחתון

שם מנהל/ת ביה"ס:

לא מופיע שם המנהל.ת

סמל מוסד:

384602

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
חינוך ולדורף: שילוב של אומנויות, יחס אישי לכל ילדה וילד, שילוב של מלאכות יד ועמלנות, יציאה לטבע, הערכה חלופית, גישה התפתחותית והוליסטית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שילוב אומנויות

2

יציאה לטבע ולמידה בתנאיו הייחודיים

3

גישה הוליסטית בכל הוויית בית הספר
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

עבודה בתוך צוות המורים לגיבוש עקרונות חינוך ולדורךף במתאימים לבית הספר קשת בגליל. שיחות עם הצוות הרחב והמצומצם.

2

מהלך רשותי ארגוני

עבודה עם קהילת ההורים להבנת המהלך ויישומו.
3

מהלך רשותי קהילתי

הרצאות, שיחות וימים פתוחים להורים.
4

מהלך רשות

גיבוש תפיסה חינוכית ייחודית במסגרת חינוך ולדורף.5

מהלך רשותי נוסף

יציאה לטבע ולמידה בתנאי הטבע הייחודיים