רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

קרן מרקוביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

172189

קשת , מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

קרן מרקוביץ

סמל מוסד:

172189

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בכבוד האדם בין שונים ומכירים בזכותו של כל אדם להיות בעל גוון מיוחד וייחודי. כל באי בית הספר "קשת" מתנסים במסגרות חניכה מגוונות.
תנאי הכרחי לקיומו של מעגל החניכה הנו קשר בין אישי מתמשך בין החונך לחניך. בתהליך החניכה, החניך והחונך רוכשים מיומנויות של לקיחת אחריות ויוזמה ובתוך כך חווים העצמה ומסוגלות אישית.
כתוצאה מכך בוגר בי"ס משכלל את המיומנויות החברתיות והלימודיות ומבטא את יכולותיו וכישוריו במרחבי העשייה החינוכית בבית הספר ובקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

דיפרנציאליות הבאה לידי ביטוי בהתבוננות הוליסטית על עולמו של הפרט ומתן מענים מותאמים, מגוונים ויישומים לצמיחתו, העצמתו והתפתחותו.

2

פרסונליזציה: מימוש תפיסת עולם הרואה בפרט כאינדיבידואל ייחודי, בעל גוון אישי המשתלב בפסיפס אנושי, חברתי ומגוון.

3

דיאלוג וקשר: יישום עקרונות של דיאלוג
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמת מערך הכלה והשתלבות המעניק מענים מותאמים, ייחודיים, ופורצי דרך הנשענים על הון אנושי וגרעיני מומחיות. על כך בי"ס זכה בפרס הצטיינות בתחום ההכלה וההשתלבות תשפ"א.

2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מודל קליטת מתמחים ועובדי הוראה המבוסס על עקרונות של חניכה, מודלינג, יצירת רווחה נפשית ואקלים מקצועי מצמיח לכל השותפים. על כך בי"ס זכה בפרס ארצי בקליטת מתמחים ועובדי הוראה חדשים תשע"ח.

3

מהלך רשותי קהילתי

גיבוש תלב"ס להטמעה מיטבית ומשמעותית של הזהות הבית ספרית במנגנונים, סדיריות והרחבת שיתופי הפעולה ברמת התלמידים, הצוות והקהילה.


4

מהלך רשות

הרחבה והעשרה של מסגרות למידה מגוונות בדגש על פרקטיקות של חקר, משחק, ומנטורינג להעצמת הגוון הייחודי של הפרט והקבוצה לדוגמה: תכנית אמירים למצטיינים, נבחרת רובוטיקה, שילוב תלמידים מהחינוך המיוחד בכל מסגרות הלמידה והעשרה.
5

מהלך רשותי נוסף

הקצאת משאבים בתכנית חומש לפיתוח מקצועי בתחומי הפסיכולוגיה החיובית, מיינדפולנס, ואבני הפסיפס לחוסן ורווחה. למידה אקדמית לכלל חדר המורים עם מכון מיטיב הבין-תחומי הרצליה.