רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רונית גבע

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312835

קש"ת קיסריה , חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

רונית גבע

סמל מוסד:

312835

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי כל ילד הוא אדם שלם, יחיד ומיוחד, בעל כישרונות, נטיות, חוזקות ותחומי עניין.
כבית ספר קהילתי, הטובל במרחבים, טבע , נוף ואתרים היסטוריים, אנו מאפשרים למידה חווייתית במגוון מרחבים המעודדים התנסות וגילוי.
אנו פועלים בשלושה מסלולים: מרחבי טבע וסביבה, מרחבי רגש ויצירה ומרחבי חדשנות והשראה. תוך שותפות תמידית עם הקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מינוף האתרים ההיסטוריים והתרבותיים בישוב למרחבי למידה (כגון: מוזיאון ראלי, פסיפס הציפורים, האקוודוקט, שמורת החרובים)

2

פיתוח והטמעת חדשנות והשראה בלמידה

3

חינוך המבוסס על שותפות, מענה לשונות ותקשורת אישית ובינאישית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמת מרכז חדשנות והשראה בית ספרי בליווי "האקדמית גורדון"
2

מהלך רשותי ארגוני

קידום למידה במרחבים מגוונים המטפחים את חוזקות התלמידים
3

מהלך רשותי קהילתי

שימוש בדרכי הוראה והערכה מגוונות במרחבי הלמידה השונים בתוך בית הספר ובסביבה הקרובה
4

מהלך רשות

הרחבת השותפות עם הקהילה
5

מהלך רשותי נוסף

התאמת הלמידה למאה ה-21 בליווי "האקדמית גורדון"