רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

פסית שיח

שלב חינוכי:

עליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

338426

קשת – תיכון דמוקרטי, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

פסית שיח

סמל מוסד:

338426

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מציע בחירה של מערכת השעורים, שותפות בקבלת החלטות והובלת בית הספר לתלמידים והורים, מפגש עם קהילה מגוונת – דתית וחילוניות וקשר אישי בין מורים לתלמידים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – מערכות בחירה והשפעה מותאמות ומגוונות

2

שיתופיות – בין מגוון תלמידים ומשפחות – מפגש והכרות ולימוד משותף

3

תכלול – התנסות בבחירה וחונכות אישית – מגבשים אדם שלם, מכיר את עצמו, את תכונותיו ואת יכולות השפעתו בעולם.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דמוקרטיה – כנסת – בה נקבעים כל חוקי בית הספר, למורים, תלמידים והורים זכות השפעה שווה. מתכנסת אחת לשבוע.ועדות – מגוון ועדות בתחומים שונים – פתוחות לכל תלמיד.ה ובאמצעותן ניתן להשפיע על חיי בית הספר.
2

מהלך רשותי ארגוני

פלורליזם יהודי תרבותי – דגש על לוח השנה העברי בפעילויות מיוחדות לקראת החגים, לימוד בית מדרש רב גילי פלורליסטי, מסע פלורליזם להכרות עם אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. מגמת מחשבת ישראל.
3

מהלך רשותי קהילתי

חונכות – לכל תלמיד חונכ.ת הנפגש איתו.ה באופן קבוע אחת לשבועיים ליצירת קשר אישי משמעותי.
4

מהלך רשות

תכנים לימודיים – כל תוכני הלימוד ניתנים לבחירה. הבחירה מאפשרת מחוייבות פנימית ללמידה וצמיחה בתחומי עניין שונים ומגוונים.
5

מהלך רשותי נוסף

רב גילאיות – בכל שעורי הבחירה, המסגרות הדמוקרטיות, הטיולים והפעילויות המיוחדות – יוצרת קשרים קרובים בין תלמידים מכיתות שונות , מרחיב את המיומנויות החברתיות ומפחית תחרות ומתח.