רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

עומר ח'ראנבה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

219618

ראס אלחרבייה – ממלכתי ד, מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

עומר ח'ראנבה

סמל מוסד:

219618

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
קהילת ביה"ס, חרתה על דגלה את השאיפה לחיים משותפים עם משפחות רבות ושונות ממגוון עדות וזהויות, מתוך תפיסה כי המורשת והזהות הדתית השונות אינן מגבילות את הקשר כבני אדם זהים אחד לשני.
עיקרון הדיאלוג הוא בסיס לחיים משותפים בחברה רב תרבותית, מתוך כבוד ואחווה לצד הכלה ואמון אחד בשני.
הגדולה שלנו למצוא את המשותף והמאחד כדי ליצור חיים מיטביים לילדינו .
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

כבוד- מתן ערך לאחר מתוך צניעות והכלה

2

אמון- היכולת לבטוח באחר מתוך שתוף פעולה

3

קבלת האחר – הבנת האחר למרות השונות ויצירת אמפתיה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מג'אר הכפר שלי – ספר שחובר ע"י הצוות החינוכי כיוזמה פנימית ומהווה תשתית ללימוד חקר הדברים הקשורים לזהות של התלמידים, התרבות, סביבה, החברה, קהילת השכונה והכפר, מנהגים, סיפורים על הדו קיום בכפר, המחייה בעבר.

2

מהלך רשותי ארגוני

תכנית תיק פור סקול – תכנית המתבססת על מפגש רב תרבותי בין אוכלוסיית תלמידים שונה וממגזרים שונים(דרוזי ויהודי), מפגש בין תלמידים דרוזים, מוסלמים נוצרים ויהודים.
3

מהלך רשותי קהילתי

תכנית הקשר הרב דורי – תכנית הקשר הרב דורי מחברת בין תלמידי בית הספר לבין אזרחים ותיקים ביישוב מכל העדות באמצעות טכנולוגיה ומורשת. במהלך המפגש בכיתה והלמידה המשותפת, מתאפשרת חוויה חינוכית מפרה והדדית הבונה גשר רב דורי ייחודי בין התלמיד למבוגר; המבוגר לומד מיומנויות מחשב וטכנולוגיה, והתלמיד נחשף לסיפורו, לערכיו ולמורשתו של האזרח הוותיק
4

מהלך רשות

משחקייה בית ספרית – עבודה משותפת של ההורים מעדות שונות עם התלמידים והבנים שלהם בבית הספר לבניית משחקייה אשר תוכל לשרת את ילדי הכפר כולו מכל העדות.

5

מהלך רשותי נוסף

חדר "דו קיום" – שעה במערכת במסגרתה נלמד הספר על הכפר שלי ותרגול מיומנויות החקר. בשלב הא יורחב החדר לכדי מוזיאון בית ספרי על ה"כפר שלי".