רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

ופיקה נסאר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

219832

ראס אלעין, עראבה

שם מנהל/ת ביה"ס:

ופיקה נסאר

סמל מוסד:

219832

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
עידוד הוראה ועשייה חברתית המבוססים על שיח דיאלוגי

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

צוות שותף ומעורב בעשייה

2

התלמיד שותף ומשפיע על תהליך הלמידה שלו

3

התלמיד משפיע על תהליך ההערכה שלו

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

כלים לישיבת צוות אפקטיבית

2

מהלך רשותי ארגוני

הערכה עצמית – שיח לזיהו חוזקות וחולשות
3

מהלך רשותי קהילתי

תהליך הערכה שיתופי מורים
4

מהלך רשות

שיחות מחנך שוטפות

5

מהלך רשותי נוסף

גיבוש תכנית עבודה אישית