רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

איריס בוצר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

410407

רביבים, גני תקווה

שם מנהל/ת ביה"ס:

איריס בוצר

סמל מוסד:

410407

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס מאמין ומקיים את ערכי אהבת האדם, אכפתיות, אחריות ומעורבות בסביבה הפיזית והאנושית בבית הספר ובקהילה. הצוות החינוכי נותן מענה לשונות בין התלמידים, מציב אתגרים ושואף להכיל, לקדם ולהעצים כל ילד וילדה בתחומים הרגשי, החברתי והלימודי. נחזיר את יכולת הפליאה מהטבע ונעודד סקרנות טבעית של הילדים. ניצור חברה מיטבית של כלל החיים בעולם מתפתח ומשתנה ונפתח כישורי חיים ומיומנויות המדגישים עצמאות מחשבתית, השפעה ומנהיגות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – פיתוח קשר אישי ומשמעותי עם כל ילד וילדה בבית הספר להכלה והעצמה

2

שיתופיות – מעטפת ארגונית המפתחת בעלי תפקידים ומנהיגות ביניים ומאפשרת חופש ויכולת בחירה לפיתוח ויזמות בקרב מורים וילדים.

3

גלוקליות – פיתוח פליאה וסקרנות לטבע, לאדם ולעולם המשתנה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח למידה היברדית מגוונת ויצירתית לשילוב תוכניות הלימודים במשימות אקטואליות ורלבנטיות לחיי הילדים.
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח תוכניות הכלה והשתלבות, קשר והעצמה: בוסתן בית הספר – כסביבת למידה מעצימה. "המסע שלי" – פיתוח מחברת אישית לגילוי עצמי המשלבת מיומנויות רגש, חברה, חשיבה ושפה.
3

מהלך רשותי קהילתי

מנהיגות – פיתוח קבוצות רב גיליות להובלת יוזמות המשפיעות על הסביבה הפיזית והאנושית: פרוייקט חונכות, ילדים מלמדים ילדים, קבוצה לפיתוח קשרי קהילה, קבוצת תכנות ושילוב תקשוב ועוד ועוד על פי בחירת הצוות והילדים.
4

מהלך רשות

בית ספר ירוק מתמיד – מועצה ירוקה, הפרדת פסולת, קומפוסטר, קשר רציף עם תאגיד אל"ה, תוכנית גלוב.
5

מהלך רשותי נוסף

שת"פ רציף עם הקהילה לשילוב הילדים במסגרות שונות בגני תקווה – בית גיל הזהב, פעילות חקר החלל, יום המעשים הטובים ועוד.