ראש מנהל החינוך:

אפרת צוקרמן

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

31

מס' בתי ספר על יסודיים:

14

רחובות

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ההנהגה העירונית והחינוכית בעיר, רואה במערכת החינוך ובהתאמתה למאה ה – 21, גורם מחולל שינוי חברתי-כלכלי ומנוע צמיחה ראשי בעיר,תוך שימור וקיום היתרון המדעי/ טכנולוגי כעיר מדע ., בשנים האחרונות,מערכת החינוך בעיר מתחדשת, מתעדכנת ומשתכללת בהלימה לפדגוגיה חדשה במגוון ממדים: חיזוק הסינרגיה בין שותפים בעיר ומחוצה לה, בדגש על שיתופי הפעולה עם משרד החינוך; השקעה בתשתיות חינוכיות וסביבות למידה מזמינות וחדשניות; מתן מענה רחב ללומדים לאורך חייהם ולאורך כל שעות היום; ותפיסת הצוותים החינוכיים כמנווטים, מכוונים, מעניקים השראה ומהווים דוגמא אישית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

גלוקליות – פיתוח תכניות ותכנים, וחיזוק מיומנויות, שיאפשרו לבוגרי המערכת להשתלב בעולם הגלובלי מבחינה מדעית-טכנולוגית, שפתית, כלכלית ותרבותית.

2

פרסונליות – תמיכה בהתאמת התכנים לצרכים הייחודיים של הפרט, תוך מתן מענה רחב לתלמידים נורמטיביים, מצטיינים, בספקטרום רחב ובמסגרות החינוך המיוחד, ואף לתלמידים חולים באופן זמני. שיתופיות – הרחבת מעגלי הלמידה ושיתופי הפעולה בין תלמידים, מורים הורים וקהילה, תוך עידוד ויישום שיתופי פעולה בין צוותים חינוכיי

3

אי-פורמליות – קיום אירועים וחוויות ללמידה משמעותית בכל עת ומקום, עם שותפי למידה מהארץ ומחו"ל. תמורתיות – חתירה לפיתוח לומד עצמאי, בעל יכולת ארגונית המסוגל להנהיג את עצמו ואת חבריו, תוך התאמה למציאות מורכבת המשתנה במהירות.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת מוקדי חדשנות בבתי הספר וסביבות למידה, המיישמים ומממשים עקרונות של פדגוגיה מוטת עתיד, התאמה לזהות הייחודית, לחזון הבית ספרי וליוזמות החינוכיות הבית ספריות הנגזרות מהם, כגון: חדר בריחה לקידום אנגלית ו/או מתמטיקה, סדנאות כתיבה, למידה עצמאיתחצר חכמ"ה ולמידה משחקית, פלנטריום ומצפה כוכבים, מרחב למידת מדעים,,קורסים אקדמאיים ועוד.
2

מהלך רשותי ארגוני

חלוקת העיר לאשכולות של בתי ספר, לשם קידום יוזמות ותוכניות רשותיות ובית ספריות, וטיפוח המאחד בין בתי הספר, לצד פיתוח הזהות הייחודית של כל אחד מהם והעבודה המשותפת בכל אשכול, באה לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת, בתכנון משותף של סדירויות נדרשות, בתהליך הבחירה והרישום לכיתה א', ובעתיד אף באירועים משותפים.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח אחריות משותפת בין מערכת החינוך להורים, וראיית הקהילה כמשאב חינוכי אנושי התורם למערכת החינוך, דרך:
תכניות בית ספריות למעורבות קהילתית; מעגלי שיח לשיתוף הורים במגוון נושאים :כמו פיתוח ויישום הזהות הייחודית של בתי הספר הרצף שבין הפורמאלי והבלתי פורמאלי ועוד; שיתוף הורים בפיתוח תכניות ייחודיות ובהובלת תהליכי חקר בבתי הספר.
4

מהלך רשות

Open City – מהלך עירוני מבוסס בחירה, שפותח ע"י המנהלים והצוותים בעל יסודי, ובמסגרתו בוחרים כל תלמידי שכבה ח' קורס שבועי מתחומי עניין מגוונים, אותו הם לומדים במהלך יום הלימודים באחד מבתי הספר בעיר, בסיוע הסעות שמספקת העירייה. המהלך מקדם בחירה, וחושף את התלמידים והמורים לכישורים ומיומנויות המותאמות למאה ה– 21.
5

מהלך רשותי נוסף

מגוון יוזמות חינוכיות, ברצף הגילאי ולכלל התלמידים, לקידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי: גן מדע ייחודי, שיתופי פעולה עם מכון ויצמן מכון דווידסון, חווה חקלאית, תכניות לפיתוח וקידום מצוינות מדעית ומתמטיות, תכנית ייחודית לחט"ב – First Lego League, מגמות ייחודיות בבתי הספר העל יסודיים, ושיתופי פעולה עם חברות הייטק בפארק המדע.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי