רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

גילה בר לב

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

412049

רעים, מודיעין- מכבים- רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

גילה בר לב

סמל מוסד:

412049

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
קהילת בית הספר "רעים" – מורים, תלמידים והורים, בחרו יחד ב"שיתופיות", כעיקרון מוביל בתרבות ובעשייה הבית ספרית. השיתופיות הינה מנוף לצמיחה אישית בתחומים הלימודיים והחברתיים.
אנו מאמינים כי עיקרון זה יצמיח בוגר מיומן לתפקוד מיטבי בחברה ויעצים את קהילת בית הספר כולה.
השיתופיות מתבססת על ערכי כבוד, אחריות והקשבה ובאה לידי ביטוי בחיבורים בתוך הקהילה הבית ספרית, בפעילויות הלימודיות והחברתיות ובסביבת הלמידה החדשנית וההיברידית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות המתבססת על ערכי כבוד, אחריות והקשבה ובאה לידי ביטוי בחיבורים בתוך הקהילה הבית ספרית, בפעילויות הלימודיות והחברתיות ובסביבת הלמידה החדשנית והיברידית.

2

שיתופיות – תהליך בו פועלים יחד כדי לממש או להשיג יעד משותף בהצלחה. תהליך זה בא לידי ביטוי בשלושה סוגים של שיתוף: Sharing, Cooperation, Collaboration.

3

צמיחה אישית – פיתוח המודעות לעצמי כחלק מקבוצה ושימוש בידע ובחוזקות בתהליך השיתופי תוך שיפור מתמיד.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שיתופיות בתהליך הלמידה באה לידי ביטוי בלמידה בקבוצות, תלמידים מלמדים תלמידים, "משפחה מעשירה" בשיתוף הורי הקהילה גם באמצעות הזום ולמידה משותפת עם בתי ספר אחרים.


2

מהלך רשותי ארגוני

שיתוף תלמידים בתהליכי קבלת החלטות ובהוצאה לפועל שלהן – סל תרבות, סיורים בקרבת בית הספר, עיצוב סביבות הלמידה, פתרון לסוגיות שונות באורחות החיים, בחירה תכנון ומימוש פעילויות ואירועים.
3

מהלך רשותי קהילתי

מרחבי למידה מעודדי שיתופיות – מעבדת מדעים, מרחב הכלה, חממה, "רעים" סיטי, שילוב מדיות דיגיטליות בלמידה ועשייה שיתופית בין התלמידים ובינם לבין הצוות כגון: שיעורי אפייה ובישול בחיבור לתחומי דעת מתמטיקה, עברית.

4

מהלך רשות

שיתופיות בקרב הצוות החינוכי – הצוות החינוכי מפתח בעצמו ידע בנושא שיתופיות, מכשיר עצמו בהוראת עמיתים ובוחן ומתנסה בעקרונות לשיתופיות כאורח חיים.

5

מהלך רשותי נוסף

שיתופיות בקהילה-בפרויקטים שונים: שבוע השפה העברית, שבוע העצמת נשים, אורח חיים בריא-"הולכים על זה", ארוחה בחמישה צבעים, "למידה מהלב"-חקירה ופיתוח תוצרים בליווי מנטורים-הורים בקומיקס, משפטים, גיאולוגיה, כלכלה, מדיטציה, עיצוב מוצר, תפירה. התוצר מוצג ומוערך ע"י תלמידי שכבת ד' כהכנה לשנה"ל הבאה, שיח קהילתי משותף בימי זיכרון.