רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

לידה נחום

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

214163

רקפת, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

לידה נחום

סמל מוסד:

214163

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר "רקפת" שואף לקדם ארגון ערכי, לומד, חדשני ורואה עתיד. הארגון דוגל באיכות, פעלנות ויצירתיות, המאפשרים ניווט במציאות המשתנה והתאמתה לעידן הנוכחי, תוך טיפוח סגולות חשיבת הלומד והמלמד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

סגולות חשיבה – פיתוח אסטרטגיות ומיומנויות החשיבה של ה"בוגר העתידי", המאפשרות לו הפעלת שיקולי דעת, יצירתיות וביקורתיות.

2

מצוינות – פיתוח מסלול אישי החותר למצוינות לימודית, חברתית ורגשית.

3

הכלה והשתלבות – יצירת מעטפת רגשית, המפתחת את המודעות העצמית של הלומד ואת מימוש יכולותיו, תוך פיתוח מיומנויותיו הרגשיות והחברתיות-ערכיות.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

גישת פיתוח החשיבה מסדר גבוה –
יישום הוראה עתירת חשיבה בכל תחומי הדעת המפתחת הבנה וביקורתיות.
2

מהלך רשותי ארגוני

הפעלת מרחבי למידה מעוררי השראה המפתחים מיומנויות, כלים ושגרות חשיבה, בהם מתנסים התלמידים בתהליכים של פתרון בעיות, קבלת החלטות, תכנון ובחירה. ב"מרכז חלל ואסטרונומיה" עוסקים בחקר וגילוי, ב"חדר משחוק" מתרגלים חשיבה אסטרטגית, ב"בינת הלב", ב"הכיתה המאפשרת" וב"מועדון החשיבה" מפתחים אינטליגנציה רגשית, מיומנויות רטוריקה ושיח.
3

מהלך רשותי קהילתי

גישת המענה הדיפרנציאלי לפרט –
בניית מסלולי התפתחות אישיים, הנקבעים בשיתוף הלומד והוריו, המשלבים הערכה ומשוב מקדמי למידה ומטפחים את המצוינות האישית.
4

מהלך רשות

גישת השותפות החינוכית והמעורבות החברתית-
חינוך לשותפות ולמעורבות חברתית קהילתית פעילה, בביה"ס ומחוצה לו, תוך טיפוח שייכות וחינוך לערכי אהבת האדם והארץ.
5

מהלך רשותי נוסף

גישת הראייה ההוליסטית של הלומד-
קידום הראייה ההוליסטית של הלומד באמצעות תהליכי הכלה והשתלבות מיטביים על הרצף הלימודי, ההתנהגותי, הרגשי והחברתי.