רשת רשויות

הצטרפות לרשת מנהלי אגפי חינוך ומובילי חדשנות ברשויות.
תאריך הגשה:
כל השנה

אודות

הרשת היא זירת מפגש בין מנהלי אגפי חינוך ומובילי חדשנות בשלטון המקומי, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, לטובת למידת עמיתים, חשיפה לחזית הידע מעולם החדשנות הארגונית והפדגוגית, ויצירת מגוון שיתופי פעולה בין חברי הרשת.
הרשת היא אי קטן של פניות לחשיבה וללמידה משותפת, בתוך ים המטלות השוטפות… באווירה חמה וברוח טובה!

מסלול

מפגשי הרשת יתקיימו לאורך השנה, מנובמבר ועד יוני, 5 מפגשי זום למשך כשעתיים וחצי בשעות הבוקר. המפגשים בהנחיית צוות המרכז למעצבי חדשנות של מערך המו"פ כוללים:
● הרצאות וסדנאות של מומחים מעולם החדשנות בחינוך ובכלל.
● זמן לשיח ולעבודה משותפת על אתגרים רלוונטיים לניהול חדשנות במערכות חינוך.
● הצגת יוזמות מקומיות של חברי הרשת לשם היוועצות ולמידה מהתנסויות בשטח.
● מקום למפגש עמיתים, שיתופי פעולה בין רשותיים וקשרי קהילה מקצועית בתחום החדשנות החינוכית.

דרישות

הרשת פתוחה עבור כל רשות המעוניינת ליצור תרבות של חדשנות מערכתית במרחב הרשותי, כדי לשדרג את יכולת ההסתגלות למציאות המשתנה ולפעול בתוכה. בעלי התפקידים ברשות המוזמנים לרשת:

  1. מנהלי אגפי חינוך
  2. מובילי חדשנות

אפשר ומומלץ לצרף שני נציגים מכל רשות. הצטרפו אלינו ליצירת שותפויות וחיבורים חדשים!