רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

מעיין פרג'ון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

630038

שבזי כרמי גת

שם מנהל/ת ביה"ס:

מעיין פרג'ון

סמל מוסד:

630038

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוך חמ"ד שבזי יעמיד לרשות תלמידיו סביבה אנושית ולימודית, מתחדשת כל העת, שתכשיר את הלומד לאתגרי העתיד.
בית החינוך מוביל לטיפוח כישורים, חיזוק תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות, ומאפשר פיתוח הניצוץ האישי והכוח הייחודי של כל תלמיד ותלמידה. כל אלה ברוח ובחזון ערכי החמ"ד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – ביסוס הזהות, הייעוד והייחודיות, ומענה לשונות מענה למציאות המשתנה

2

תכלול זהות וייעוד אישי – טיפוח חוסן והעצמה אישית וחברתית בדגש על ערכים והרגלים

3

תמורתיות – צוות חינוכי בתנועה מתמדת; מורים.ות ערכיים, מקצועיים ומיומנים, הנותנים מענה לפרט ולמיוחדות שבכל נפש
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית בית ספרית "כוח עז לך" לפיתוח כוחות וחוזקות שבכל ילד.ה, מתוך רצון לקידומו ולהעצמתו האישית
2

מהלך רשותי ארגוני

טיפוח חוסן ופיתוח חשיבה רפלקטיבית באמצעות מהלכים פדגוגיים שפותחו בידי צוות ביה"ס כ"בובות התובנות", "שיח ברקאי".
3

מהלך רשותי קהילתי

ביה"ס כעוגן קהילתי – שיתופי פעולה עם הנהגת הורים והקהילה לשם יצירת מרחבי פעולה ייחודיים וחדשניים, כערבי במ"ה, "שישי אישי מנהלת ביה"ס, "אקדמיה-הורים", אירועי שיא בשיתוף הצוות וההורים
4

מהלך רשות

פמ"ע לב לדעת – שילוב עקרונות פדגוגיה חדשנית לרכישת מיומנויות וכלים להתמודדות עם אתגרי עתיד
5

מהלך רשותי נוסף

פעילויות תורניות המובילות לחינוך ערכי, יהודי, ציוני ותרבותי: מבצעים שונים, אירועי שיא ותכניות כ"הניגון שהלב", "במה לנשמה", "חמ"ד של חסד"