רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

נורית מררי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

232900

שבטי ישראל, מודיעין

שם מנהל/ת ביה"ס:

נורית מררי

סמל מוסד:

232900

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
שבטי ישראל הוא בית חינוך המאמין בלמידה חווייתית, יצרנית, מחזקת זהות דתית ציונית.
בי"ס משפחתי, קולט עליה, הנותן מענה לשונות השפתית. הלמידה החווייתית יצרנית מפתחת לומד עצמאי השואף למיצוי כישרונותיו.
חממת "שבטי ישראל" מקנה לתלמידיה ערכים המטפחים חוויה יהודית באמצעות פעילויות לימודיות, חברתיות וקהילתיות.
באווירה של אקלים מכבד ומיטבי, יגדל בוגר ערכי, דתי ציוני ויצרני, שיפעל ויתרום למדינת ישראל.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פתרון בעיות ופרשנות

2

למידה מתמשכת התעניינות, סקרנות

3

עבודה שיתופית מתוך אחריות (שייכות)
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצרנות כחלק מהערכה חלופית
2

מהלך רשותי ארגוני

מחוון להערכה חלופית
3

מהלך רשותי קהילתי

קבלת שבת ייחדוית
4

מהלך רשות

שילוב יצרנות בתוך הלמידה


5

מהלך רשותי נוסף

שגרות פתיחת וסגרת היום