רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מירב בכר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

416495

שביט, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירב בכר

סמל מוסד:

416495

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
תפקיד ביה"ס להצמיח בוגר סקרן בעל כישורים ללמידה פעלנית (עצמאית ויוזמת), חוסן רגשי ורגישות חברתית. אנו מקדמים זאת באמצעות למידה משחקית חוויתית ושיח דיאלוגי
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תכלול של זהות וייעוד אישי – יצירת משמעות אישית, תחושת תכלית וגיבוש עצמי שלם במציאות של שינויים מואצים,באמצעות תהליכים מקדמי שיח אישי דיאלוגי רפלקטיבי, לימודי חברתי ורגשי

2

אי-פורמליות – אירועים וחוויות למידה בכל עת ומקום, במרחבי החיים השונים(חוויה משחקית רב חושית אישית, קבוצתית, קהילתית)

3

פרסונליות – התאמה לצרכים הייחודיים של התלמיד כחלק משיפור מתמיד למצוינות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יום הורים דיאלוגי שמשלב משחוק מקדם שיח משמעותי בין תלמיד-הורה- מורה, בהובלת התלמיד
2

מהלך רשותי ארגוני

מחברת מסע חוויתי אישי- לקידום תהליכים רפלקטיביים בשיח דיאלוגי, המחזקים מודעות עצמית ומפתחים אחריות אישית ושיפור מתמיד.

3

מהלך רשותי קהילתי

מעגלי שיח חוויתיים רגשיים- קיימים מרחבים מגוונים לקידום השיח, גם בסביבות הלמידה הפיזיות וגם בשגרות הבית ספריות (כולל תכנית מובנית)

4

מהלך רשות

מרחבי למידה חדשניים חוויתיים המעודדים למידה פעלנית


5

מהלך רשותי נוסף

חדשנות בחינוך- שיטת הוראה ייחודית וחדשנית לרכישה וביסוס האוריינות-מעוגנת בתכנית עבודה שבועית