רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

לא כתוב שם המנהל

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411082

שילה, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

לא כתוב שם המנהל

סמל מוסד:

411082

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הטמעת עקרונות התכנותיות על מנת לפתח יכולות חשיבה גבוהות ומיומנויות להתמודדות עם סוגיות שונות ופתרון בעיות מורכבות
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תכנון

2

שיתופיות


3

יצירתיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שיעורי תכנות

2

מהלך רשותי ארגוני

שיעורי רובוטיקה

3

מהלך רשותי קהילתי

לימידה בינתחומית

4

מהלך רשות

הטמעת מיומנויות ללומד עצמאי

5

מהלך רשותי נוסף

לימוד בחברותות