רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

לא מופיע שם מנהל.ת ביהס

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384610

שירת הגליל, גליל תחתון

שם מנהל/ת ביה"ס:

לא מופיע שם מנהל.ת ביהס

סמל מוסד:

384610

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מאמין בדרך שתוביל את התלמידים להיות עם אהבת תורה ויראת שמיים. הערכים המובילים של בית הספר: התורה מרכז החיים- עבודת ה' בשמחה, מחויבות להלכה, חינוך לעמל. חיבור לסביבה- הרחבת דעת ואהבת הארץ, חיזוק הנפש, הכישורים החברתיים והאמונה. אוירה משפחתית- מקום נעים ושמח. שמירה על התמימות הטבעית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אהבת התורה- לימוד התורה כך שתשמור על התמימות והאמונה וחזק את כוחות החיים

2

חיבור לסביבה למידה המחוברת לטבע ולשמירה עליו


3

חיבור בין קודש לחול, לימודי הקודש משפיעים על החול ומתרגמים למיומנויות וסדירויות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יצירת מצפן משותף לכלל הצוות- הצוות מדבר את אותו החלום את אותה הבטחה חינוכית
2

מהלך רשותי ארגוני

הקמת צוות מוביל- הגדרת תפקיד, ומשימות של הצוות

3

מהלך רשותי קהילתי

הבניית המעבר מעמותה לבית ספר יצירת מהלכים התומכים בפיתוח הייחודיות- מבנה הארגוני, תפקידים, אבנים גדולות בתפיסה של תלמוד תורה והבטחה חינוכית

4

מהלך רשות

בניית העקרונות הפדגוגיים המביאים לביטוי את ההבטחה החינוכית

5

מהלך רשותי נוסף

הכנת צוות בקיץ המביאה לביטוי את התשתית שפותחה על ידי הצוות המוביל