רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

ורד שגב

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

414094

שריד. רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

ורד שגב

סמל מוסד:

414094

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר מכשיר את ילדיו ואת כל באי ביה״ס לקחת אחריות, לחלום, ליזום ולפעול – כדי לעצב מציאות טובה יותר בעצמם, בחייהם ובחיי אחרים.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

״יוצאים לפעולה״: פרואקטיביות, המצאתיות ולקיחת אחריות ברמה האישית, החברתית, הסביבתית והקהילתית, בפדגוגיה ובתרבות הארגונית.

2

תהליכי הוראה, למידה והערכה ״אחראיים״: פדגוגיה חדשנית מבוססת התנסות ופעולה ברוח גלגל-הפעולות השרידי, פיתוח תפקידו של המורה כמנטור וכ״מעורר למידה״ במרחבי הלמידה המקוריים המגוונים המעודדים חקירה ונקיטת יוזמה בביה״ס ומחוצה לו.

3

קהילה של מעצבי מציאות: בית הספר כעוגן קהילתי, שכל אחד משותפי העשייה בו (ילדים, צוות, הורים) הוא צומת ייחודי בעל ערך ובעל יכולת להניע שינוי ולעצב את המציאות.

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

גלגל הפעולות השרידי – פדגוגיה של שינוי מציאות:
הגלגל הוא תולדת התנסות ופיתוח מתמשכים של צוות ההוראה וצוות חדשנות ופיתוח אסטרטגי הבית ספרי. מטרתו לקדם פרקטיקות למידה מקוריות ומיומנויות חשיבתיות, אישיות וחברתיות כמו: אוריינות אזרחית, יכולת התבוננות, חיפוש ידע והשראה, נקיטת עמדה, גיבוש רעיון, זמישות ותושיה, ויציאה לפעולה.
הגלגל עומד בבסיס מודולות ״יוצאים לפעולה״ שעתידות להפוך לחלק משיעורי הליבה בבית הספר.
2

מהלך רשותי ארגוני

מודל הנהגת הילדים הפתוחה החדשה
מודל חדש שהופך על פיה את מסורת ״מועצת התלמידים״ המוכרת. תחת ״מועצה של נבחרים״ מציע המודל הפתוח מרחב משותף ונגיש, המזמין כל ילד שרוצה לחלום, ליזום ולשנות מציאות – להצטרף, לבחור היכן ירצה לפעול, ולהפשיל שרוולים.
3

מהלך רשותי קהילתי

שפה חדשה בקהילה – כלי ״שמתי לב״ ופעולות ״משנות מציאות״ ביוזמת תלמידים, צוות והורים:
כלי ״שמתי לב״ החל במדבקות אישיות (מדבקות ״שמתי לב״) והפך לשפה בית-ספרית בשלל תצורותיו ויישומיו (מדבקות שמתי לב, ״הארה מהמורה״, ״מכתבי שמתי לב״ ועוד). מטרתו – לאפשר לכל שותף בעשייה: מורה, ילד או הורה – ללכוד רגעים קטנים וחשובים במסע הפדגוגי והאישי של כל ילד בבית הספר, ולהטיל עליהם זרקור.
הכלי הוא חלק מתוך מגוון פרקטיקות חדשות המקדמות זיהוי בית הספר עם ערכיו בקהילה (אתר וסמל חדשים, פדלט שיתופי, מרחבים פיזיטליים, קולות קוראים ועוד).
4

מהלך רשות

שיחה באמצע הדרך – תעודה חדשה ומודל להערכה אחראית: ״שיחה באמצע הדרך״ היא תעודה חדשה שמאפשרת שינוי בתפיסה ובפרקטיקה של הערכה בבית הספר. היא מאפשרת לצוות לתרגל את מעמדם החדש כמנטורים ומעוררי למידה, לילדים לתרגל וליישם רפלקציה עצמית ולהורים להיות שותפים בתהליך. השקת התעודה לוותה בחוברת ״מתעודה לפעולה״ לתרגום מיומנויות רפלקציה והערכה עצמית עם הילדים.


5

מהלך רשותי נוסף

מרחבי חוץ ופנים מקוריים המאפשרים למידה חוץ-כיתתית: מרחבי למידה ייחודיים בתכנון, הקמה והפעלה משותפת של התלמידים, לעתים מתוך יוזמות ספונטניות שלהם, כחלק מתהליכי ״יוצאים לפעולה״ ומירחוב עקרון ״אחריות משנה מציאות״. המרחבים כולם מעודדי התנסות, יוזמה, למידה אחרת, והם מסומנים בשלטי ״כאן אפשר״ המציעים לילדים הזדמנויות חדשות לפעולה. ביניהם: מרחבי למידה בגן האקולוגי המחודש, כיתת חוץ ייעודית, מרחב אמנות הכולל סדנה, גלרייה וחדרי חשיבה ויצירה, מרחב קריאה ועיון מחודש, חדר תחפושות ובית-משחקים שהוקמו ומופעלים על ידי התלמידים, ״רחבת הארגזים״ בדשא האחורי, ״פיסת דשא״: מרחבי-מסדרון מעוררי למידה ומשחק, ״קיר-פעיל״ מאת הנהגת הילדים, לוחות ״שמתי לב״.