רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

עודד כלפה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

412080

תחכמוני, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

עודד כלפה

סמל מוסד:

412080

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר ממ"ד "תחכמוני" הינו בית קהילתי המאמין בטיפוח בוגר אחראי בעל כישורים חברתיים החותר למצוינות, מתוך שיח מכבד ומשתף המוביל לחיבור ושייכות לבית הספר ולסביבה.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אחריות- אחריות אישית וחברתית, קבלת החלטות בצוות.

2

דיאלוג- דיאלוג, שיתוף, הקשבה, גמישות, אמפטיה/מאור פנים, איפוק

3

מצוינות – שאיפות (מוטיבציה),רפקלציה, מסוגלות אישית, פתרון בעיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דיאלוג דרך טיפול בבעלי חיים

2

מהלך רשותי ארגוני

זמן דיאלוג-סדירות לפיתוח מיומנויות אחריות ותקשורת


3

מהלך רשותי קהילתי

מפגש בוקר באחריות.

4

מהלך רשות

שגרה שבועית- חברותות על פרשת השבוע

5

מהלך רשותי נוסף

שגרה שבועית -רק על עצמי לספר ידעתי – מעגלי שיח והקשבה