רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אמיר הרץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

414599

תלמוד תורה חבד בנים, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אמיר הרץ

סמל מוסד:

414599

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
תלמוד התורה חרט על דגלו חינוך המושתת על ערכי אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל בחיות ובשמחה חסידיים ; הת"ת פועל לפתח את התלמיד להיות נר דולק לעצמו, נר מדליק נר וביחד מאירים ומשפיעים טוב על סביבתם; פועל בהתמדה לתת מענה למגוון רחב של תלמידים השואפים להשתלב בחינוך הישיבתי
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיח "נר דולק לעצמו", שליחות ויישומה, על בסיס קבוע, בקרב הצוות החינוכי ועם תלמידים

2

העצמה אישית ומיצוי משאבים טיפוליים מהקהילה ומחוץ

3

עם הפנים לקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פירקנו את הגדרת הייחודיות לרשימת "מידות"/ערכים נבחרים ולשפת מיומנויות, מקושרת ל"נרות להאיר" ול"פמ"ע לב לדעת"

2

מהלך רשותי ארגוני

מפעילויות נקודתיות/"מבצעים" למסלול ספירלי ורצוף שעובר כחוט השני בכל הפעילויות הלימודיות והרגשיות בת"ת
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוחים בת"ת לשילוב הורים וקהילה, כ"שישי בסלון" (פעילות הורים ותלמידים סביב ערך מוגדר), "הנוסע המתמיד" (הפנמת ערכים ברמה הביצועית; שיתוף המשפחה בתובנות הערך השבועי", "אבות ובנים" (לימוד משותף), "שבת מאירה" (פעילות משפחתית ערכית סביב שולחן השבת בהנחיית התלמיד) ו"ערבי חינוך" (בשיתוף עם הקהילה ואור הבית)

4

מהלך רשות

יישום "נר מאיר לעצמו" גם דרך לימוד התלמוד ותוכן דיגיטלי; להוביל הילד ליכולת לרכוש הדברים (תלמוד) עצמאית/להתמודד עצמאית ובשיתופיות

5

מהלך רשותי נוסף

צוות ייחודיות מורחב וצוות תקשוב מורחב