רשות:
מחוז:
רשות:
שם המנהל/ת:
שלב חינוכי:
סוג פיקוח:
סמל מוסד:

אבן סינא, עראבה

שם מנהל/ת ביה"ס:
סמל מוסד:
מחוז:
רשות:
סוג בי"ס:
צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

2

3

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

2

מהלך רשותי ארגוני

3

מהלך רשותי קהילתי

4

מהלך רשות

5

מהלך רשותי נוסף