רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

עינת לנדיס

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482752

1200,הוד השרון

שם מנהל/ת ביה"ס:

עינת לנדיס

סמל מוסד:

482752

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים ביצירת חיבורים קהילתיים, חברתיים, רגשיים ולימודיים בדגש על עקרונות החינוך ההומניסטי, תוך כדי ביסוס תרבות בית ספרית המקדמת למידה משמעותית וחוויתית המייצרת תפישה ועמדות חיוביות של התלמידים והתלמידות כלפיי עצמם, כלפי סביבתם וכלפי הלמידה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

יוצרים חיבורים רגשיים וחברתיים בפדגוגיה – ביסוס פדגוגיה משלבת המעצימה את התלמידים והתלמידות במיומנויות ובכישורים רגשיים-חברתיים בתהליכים פדגוגיים (SEL)

2

יוצרים חיבורים ללמידה -לזמן לתלמידנו מרחבים של התנסויות והזדמנויות לצמיחה ולמידה מתוך היכרות עם את עצמם עם סגנון הלמידה שלהם והחוזקות שלהם, זאת במטרה להעצים ולאפשר להם להביא לידי ביטוי את יכולותיהם במגוון תחומים ודרכים.

3

יוצרים חיבורים בין הסביבה הפיזית לתפיסה החינוכית ולצורכי התלמידים – אנחנו מפתחים סביבות למידה המזמנות חוויות של למידה פעילה ומגוונת המעודדת מעורבות ולמידת עמיתים.

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יוצרים חיבורים בין תחומי דעת – קידום גמישות פדגוגית וחדשנות תוך התבוננות יצירתית על תוכניות הלימודים, באופן שיאפשר למידה בין-תחומית ,חיבורים בין תחומי דעת שונים הנלמדים בבית הספר ומשלימים זה את זה.
2

מהלך רשותי ארגוני

יוצרים חיבורים בין תוכניות הלימודים לתפיסה החינוכית – צוות בית הספר מתנסה ומפתח יחד תהליכים של למידת עמיתים ובנייה משותפת של תוכניות חינוכיות ייחודיות, תוך שימת דגש על שימוש בדרכי למידה מגוונות
3

מהלך רשותי קהילתי

יוצרים חיבורים בין הצוות לתלמידים והתלמידות – עידוד הצוות לפעול מתוך דוגמה אישית הנשענת על מקצועיות, אכפתיות, ואמונה ביכולותיהם של תלמידינו. המורים בכיתה מנחים ומלווים, מעוררים מוטיבציה, סקרנות וחשיבה יצירתית וחושפים את התלמידים לכלים וסגנונות למידה שונים.
4

מהלך רשות

יוצרים חיבורים בין בית הספר לקהילה – אנו מבנים ערוצי תקשורת ושגרות המקדמים שקיפות, הנגשת מידע תקשורת פתוחה ושותפות חינוכית עם הקהילות להגברת תחושת השייכות ויצירת חוויות הצלחה של התלמידים והתלמידות.
5

מהלך רשותי נוסף

יוצרים חיבורים בין העולים לכיתה א' לבית הספר – בית הספר משתתף בפרויקט "א' תחילה" שמטרתו לרכך את המעבר מגן הילדים לבית הספר ועוזר לתלמידים ולתלמידות להתחבר ולהסתגל בצורה הדרגתית למערכת תוך חיזוק תחושת המסוגלות וביטחונם העצמי ברמות הרגשיות, אקדמיות וחברתיות.