ראש מנהל החינוך:

יאסין

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

17

מס' בתי ספר על יסודיים:

6

אום אל פאחם

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הילד במרכז על מערך צרכיו הרגשיים והחברתיים ,לצד קידום הישגים האקדמיים וצימצום פערים בתפיסת כל ילדי הרשות הזקוקים למענה אינטגרטיבי קהילתי.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

משילות לצד טיפוח אוטונומיה וניהול עצמי ( הקמת יחידות טיפול רגשי לליווי ציוותי ההוראה)

2

אינטגרטיביות בין תוכניות ההתערבות ומחלקות הרשות בתהליכי הליווי בבתי הספר

3

למידה והכשרה כמפתח לשינוי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

קידום מהלך של קידום הפדגוגיה דרך "פסיכופדגוגיה מוליכה החלטות,
2

מהלך רשותי ארגוני

הכשרת צוותי החינוך כמפתח לשינוי-תחילה לתפיסה הפסיכופדגוגית
3

מהלך רשותי קהילתי

קידום מהלך קהילתי דרך תוכנית "רמזור" על ידי התייחסות דיפרנציאלית
4

מהלך רשות

קידום שותפות יחד עם הפיקוח על ידי ,תפיסת המפקחים כמלווים רשות
5

מהלך רשותי נוסף

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי