רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

לא כתוב

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318840

אלעין, דאלית אל-כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

לא כתוב

סמל מוסד:

318840

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספרנו שואף לפיתוח וטיפוח מנהיגות ויצירתיות בקרב תלמידיו. אנו מצפים שכישורי המנהיגות והיצירתיות של הבוגרים שלנו יסייעו להם להיות מובילים ומשפיעים בחברה בה הם חיים. תלמידינו מתנסים ומובילים פרויקטים ייחודיים השאובים מן העולם הרחב ופועלים בביה"ס ובסביבתו.
הבוגר שלנו עצמאי וערכי, שואף למצוינות אישית, חברתית והישגית. חוקר ויוזם, יצירתי, בעל מיומנויות תקשורת, מיומנויות חקר ובעל יכולת ללמוד באמצעות טכנולוגיה עדכנית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מנהיגות

2

יצירתיות

3

מצוינות (אישית, חברתית, והישגית)
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מנהיגות באמצעות דוגמה אישית ותוכניות המפתחות את המיומנויות הנדרשות לכך.
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירתיות בתהליכים פדגוגיים, לימודיים, ניהול השיעורים ובניית מרחבי למידה המפתחים יצירתיות
3

מהלך רשותי קהילתי

יצירתיות אישית באמצעות תנאים של רווחה נפשית ורגשית, מרחב וחומר
4

מהלך רשות

מצוינות – כל מורה וכל תלמיד יזהו את המצוינות האישית שלהם, ויביאו אותה לידי ביטוי בביה"ס.
5

מהלך רשותי נוסף

ידע רחב כמנוף להצמחת יצירתיות ומנהיגות.