רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

גאי חיים דקל

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

244103

אמי"ת, כרמיאל

שם מנהל/ת ביה"ס:

גאי חיים דקל

סמל מוסד:

244103

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
האמונה בקדוש ברוך היא הבסיס להתפתחות טבעית של האדם. התשתית החינוכית בנויה על אמון בטוב ובמיוחד שבכל אדם. בית החינוך מתבסס על יסודות תורת חיים הרואה במסורת ישראל נדבך מהותי בחינוך כלל ילדי ישראל. בית החינוך מפתח בקרב התלמידים תפיסה של אחריות א
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אמונה ותמיכה ב"חלומות " גדולים עד למימוש והגשמה .

2

שאיפה למצוינות ערכית,חברתית ,תורנית מדעית ולימודית

3

סמכות מחבקת ויחס אישי לכל תלמיד ,הורה ומורה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

השקעה בכל תלמיד ותלמידה בבי"ס בזיהוי החולם עד למימושו .

2

מהלך רשותי ארגוני

למידה ב ב"מסעות למידה "ולמידה היברדית מותאמת (15) קורסים.

3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מרחב ה"גוגיה " למיצוי הפוטניצאל והכנה למאה ה21 .

4

מהלך רשות

אקדמיה בבית הספר -1. מסלול מצוינות אנגלית ,מתמטיקה ,פיסיקה אסטרונומיה .2.מנוף /מינוף תלמידים מתקשים 3. קורסים במכללת בראודה – חשיבה הנדסית .


5

מהלך רשותי נוסף

חינוך על פי דרך מיצוי אישי ,אהבת עם ישראל,תורת ישראל וארץ ישראל .