רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

לא כתוב

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

353037

קשת – הדמוקרטי יהודי פלורליסטי, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

לא כתוב

סמל מוסד:

353037

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
תלמידי בית הספר חווים ומפעילים חברת ילדים דמוקרטית הפועלת על פי עקרון הפרדת הרשויות – מחוקקת, מבצעת, שופטת. התלמידים בונים לעצמם מערכת שעות אישית ומותאמת הכוללת מקצועות ליבה עד כיתה ו'. הילדים לומדים להכיר אורחות חיים יהודיים שונים ומגוונים ולחיות ביחד בסובלנות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – התבוננות מקיפה על כל ילד וילדה ומכוונות למענים אישיים ומותאמים.

2

שיתופיות – מפגש, לימוד ועשייה משותפים בין תלמידים, מורים והורים. .

3

תכלול – התנסות בבחירה וחונכות אישית – מגבשים אדם שלם, מכיר את עצמו, את תכונותיו ואת יכולות השפעתו בעולם.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דמוקרטיה: בכנסת המתקיימת אחת לשבוע נקבעים כל חוקי בית הספר. למורים, לתלמידים ולהורים זכות הצבעה שווה. בבית הספר מגוון ועדות בתחומים שונים הפתוחות לכל תלמיד.ה והורה, ובאמצעותן ניתן להשפיע על חיי בית הספר ולהפעילו.
2

מהלך רשותי ארגוני

פלורליזם יהודי תרבותי – דגש על לוח השנה העברי בלמידה ובפעילויות מיוחדות לקראת חגים וימים מיוחדים. כשרות במרחב הציבורי וקורסים העוסקים בתכנים מהעולם היהודי ומכוונים לשפה של ריבוי קולות. בית הספר מלווה על ידי רשת "מיתרים".
3

מהלך רשותי קהילתי

חונכות – לכל תלמיד/ה חונכ/ת הנפגש/ת איתו/ה באופן קבוע אחת לשבועיים ליצירת קשר אישי משמעותי ולליווי בתהליכים לימודיים, חברתיים ורגשיים.
4

מהלך רשות

תכנים לימודיים – שלושת מקצועות הליבה – חובה עד כיתה ו'. מעבר לכך ניתן לבנות את מערכת השעות מתוך מגוון קורסים, סדנאות ופעילויות. הבחירה מאפשרת פיתוח אחריות ומחוייבות פנימית ללמידה וצמיחה אישית.
5

מהלך רשותי נוסף

רב גיליות מתקיימת בשעורי הבחירה, במסגרות הדמוקרטיות, בטיולים, בחצר ובפעילויות המיוחדות. הרב גיליות מאפשרת יצירת קשרים קרובים בין תלמידים בגילים שונים, מרחיבה את המיומנויות החברתיות ומפחיתה תחרות ומתח.