רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

טאלב חמודה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

217372

אלראזי בועיינה נוג'ידת

שם מנהל/ת ביה"ס:

טאלב חמודה

סמל מוסד:

217372

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שכבוד, שיתופיות, סקרנות וחדשנות לצד חיבור למסורת, יתרמו לטיפוח התרבות והשייכות הקהילתית תוך טיפוח יכולות התלמיד להתמודד בעולם משתנה ולא צפוי. אנו שואפים לטפח את ההשפעה ההדדית שיש לילדים ומבוגרים על עיצוב התרבות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות

2

אי פורמליות

3

תמורתיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שיתוף קהילה בתהליכי מיתוג ברוח הזהות הייחודית

2

מהלך רשותי ארגוני

הכשרת התלמיד למיומנויות 2030 בדגש על: ניהול למידה אישית, ניהול ואיתור ידע, יצירת שותפויות סביב ביצוע משימות עם עוד תלמידים. טיפוח יוזמה אישית.
3

מהלך רשותי קהילתי

ארגון יום הזית כלמידה חוץ כיתתית

4

מהלך רשות

הקמת מרחב גישור
5

מהלך רשותי נוסף

בית ספר כבית תרבות קהילתי –
קיום אירועים קהילתיים הנוגעים לפמ"ע ומעורבות ההורים בחינוך, לצד אירועי תרבות ומסורת. פר כבית תרבות קהילתי