רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

ראבאל כבהא

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

318261

עארה ב' , ערערה

שם מנהל/ת ביה"ס:

ראבאל כבהא

סמל מוסד:

318261

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הערכים הבית ספריים : שייכות ושותפות, אוטונומיה , מסוגלות אישית
מנהיגות המטפחת כישורים קוגניטיביים , בין אישיים ותוך אישיים לקידום אדם אוטונומי המנהל את עצמו ומשפיע על אחרים
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה היברידית

2

פרסונאליזציה – פיתוח מנטורים בית ספריים

3

בניית שותפויות בין כל באי בית הספר
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חשיפת הצוות הבית ספרי לעקרונות הפעולה שנבחרו ודיון על דרכי הטמעתם
2

מהלך רשותי ארגוני

לבנות חממה טכנולוגית להתנסות סביב עקרון הלמידה ההיברידית ( מורים והמנטורים למחשבים של ביה"ס )

3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח כח אדם מוביל מתוך ביה"ס להובלת כל עקרון ביישום
4

מהלך רשות

לבנות עבור כל עקרון אשכולות של תחומי תוכן ליישום
5

מהלך רשותי נוסף

הערכת תהליכים לפי מודל AAR