רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אורה קראוז

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

374249

פלך, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורה קראוז

סמל מוסד:

374249

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר פלך שואף להעניק לתלמידותיו חינוך לערכי התורה והיהדות, הומניזם ודמוקרטיה, ומציע השכלה רחבה ודרכי למידה מגוונות שיעצבו אותן כבוגרות המשולבות בחברה הישראלית, תורמות לה ומשפיעות על עתידה.
התהליכים החינוכיים בבית הספר מבוססים על שיח והקשבה בין כל באי בית הספר וכדרך חיים.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אהבה ונאמנות לערכי התורה והמצוות, ומחוייבות לעם ישראל ולארץ ישראל

2

קידום למידה משמעותית ע״י פיתוח הסקרנות, הנעה לחקר, והקניית כלים ללמידה עצמאית תוך שאיפה לפתח למידה מרצון.

3

טיפוח יחסים דרך דיאלוג ושיח פתוח וכן על כל סוגיה חברתית, דתית וערכית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בית מדרש חינוכי – ללמוד וללמד יחד: התלמידות נפגשות עם סוגיות אקטואליות, פוגשות דמויות מפתח בחברה הישראלית ועוסקות בפרוייקטים בין תחומיים יחד עם שיח מתמיד ושאילת שאלות.

2

מהלך רשותי ארגוני

לימוד תורה, אמונה והלכה תוך עיון במגוון הדעות בספרות ההלכתית, ושיח פתוח על הרלוונטיות לחיי התלמידות מתוך מחויבות להלכה ולמצוות.
3

מהלך רשותי קהילתי

מערך של שגרות כדוגמת חונכות אישית, מעגלי שיח, ושיחות אישיות בין מורות ותלמידות מתוך קשב לצרכי התלמידות, ובמטרה לטפח תחושת שייכות, יכולות בינאישיות ומערכות יחסים ואקלים מיטביים.


4

מהלך רשות

אחריות אישית ומעורבות חברתית: יצירת מסגרות ויוזמות בהן התלמידות נחשפות לסוגיות חברתיות ופועלות בתוכן בהתנדבות אישית, כיתתית ובית ספרית, מתוך שאיפה לעורר מודעות ואחריות כלפי הקהילה והחברה.

5

מהלך רשותי נוסף

הכוונה אישית של כל תלמידה ותלמידה למיצוי כל כוחותיה ויכולותיה הלימודיים והאישיים על ידי ליווי אישי, משוב מקדם למידה תהליכי ורציף, ומנגנוני איתור, מיפוי והכוונה.