רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אדוה מור

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384529

צלילים, קרית ביאליק

שם מנהל/ת ביה"ס:

אדוה מור

סמל מוסד:

384529

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
התפקיד של בית הספר הוא להכשיר את התלמיד ומשפחתו לחיים עצמאים ומכבדים תוך כדי השתלבות מקסימאלית בחברה ושמירה על כבודו ומימוש יכולותיו לאורך זמן

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות- כלל הגורמים לוקחים חלק בבניית הזהות והחוסן של התלמיד ובית הספר

2

שוויון וכבוד האדם- ההתייחסות לתלמיד ומשפחתו הינה מכבדת, ומוקירה את יכולותיו והתמודודתו, היא לא מוותרת עליו ולא מוותרת לו

3

המטרה המרכזית הינה להכין את התלמיד בהמשך חייו להיות עצמאי ופרואקטיבי וזה מאליו משליך על כלל הפעולות הנגזרות מתוך כך
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח הצוות הכללי ובפרט דגש על צוות הסייעות הרחב והמשמעותי

2

מהלך רשותי ארגוני

שימת לב לכך שבית ספר גדל בצורה משמעותית והנחלת הערך והעקרונות המרכזיים של בית הספר באמצעות צוותים ייעודיים אורגניים שנפגשים במהלך השנה (מחנכות- מורות- סייעות)

3

מהלך רשותי קהילתי

פנייה לקהילה ולהורי התלמידים ושימת דגש ותשומת לב מיוחדת לקשר עם המחנכות ולפיתוח תכנים רלוונטיים ספציפיים
4

מהלך רשות

הקמת גוף ידע פדגוגי חדש שאינו בנמצא במשרד שקושר את העצמאות והאוטונומיה לתכנים הלימודיים הנלמדים
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח חומרי לימוד ללמידה אישית