13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

Self-efficacy/positive self-orientation

כרוך באמונה חיובית של אדם ביכולתו של עצמו לבצע את הפעולות הנדרשות כדי להשיג יעדים מסוימים, ובביטחון שאפשר להבין סוגיות, לבחור שיטות מתאימות לביצוע משימות, לנווט בהצלחה בין מכשולים ואתגרים חדשים, להשפיע על מה שקורה ולעשות הבדל בעולם. לפיכך, יעילות עצמית קשורה להרגשת ביטחון עצמי של האדם ביכולותיו. תחושת הערך …

Creativity/ Creative thinking/ Inventive thinking

מיומנות, המייצגת יצירתיות ומוגדרת כהפקה של יצירה הנשפטת כמקורית ובעלת ערך חברתי/ שימושי. פותח מודל הכולל חמישה עקרונות ליבה של המוח היצירתי, בו מודגשות דמיון, סקרנות, התמדה, שיתוף פעולה ומשמעת כתכונות מפתח של יצירתיות. חשיבה יצירתית היא חשיבה עם דמיון, היא מניבה רעיונות חדשים, דרכים חדשות להתבוננות בדברים, ומקשרת בין …

Self-awareness/self-regulation/self-control

גישה וגם מיומנות, המייצגת תהליכי הכרה, הכוונה ושליטה עצמיים המאפשרים ללומד לשפר את יכולותיו. יכולת זו כוללת הכרה בחזקות בחולשות ובנטיות, זיהוי וויסות רגשות, ועמידה בפיתויים ושליטה בדחפים. היכולת לזהות במדויק רגשות ומחשבות ואת השפעתם על התנהגות. כולל גם להעריך במדויק חזקות ומגבלות, ולהיות בעל תחושת ביטחון ואופטימיות מבוססות.

Meta-learning skills, including learning to learn skills

מיומנויות התומכות בתהליך שבו הלומדים הופכים מודעים יותר לעצמם ומיישמים שליטה בהרגלים של תפיסה, חקירה, למידה, וצמיחה. להיות מודעים ללמידה ולשלוט עליה. מודעות והבנה של תופעת הלמידה עצמה לעומת ידיעת הנושא. על הלומדים להבין את הקשר הלמידה, כולל לדעת מהן הציפיות של הדיסציפלינה, והדרישות במשימת למידה נתונה. מטא-למידה תלויה בתפיסות …

Mindfulness

מיומנות וגישה ליצירת מודעות מכוונת ולא שיפוטית המתקיימת בהווה ומסתמכת על שימוש עמוק בחמשת החושים כדי להבין וללמוד מחדש דברים. טכניקה שיכולה לעזור לאנשים לנהל את בריאותם הנפשית או פשוט ליהנות יותר מהחיים. נדרש מאמץ מיוחד להקדיש את מלוא תשומת הלב למתרחש ברגע הנוכחי – למה שקורה בגוף, במוח או …

Critical thinking

תהליך סדור מבחינה אינטלקטואלית שבו מבוצעים באופן אקטיבי ומיומן המשגה, יישום, מיזוג ו/או הערכה של מידע אשר נאסף או נוצר מתצפית, ניסיון, רפלקציה, היגיון או תקשורת, כהדרכה לאמונה או פעולה. מיומנות המייצגת את התהליכים המנטליים, האסטרטגיות וייצוגים בהם משתמשים אנשים על מנת לפתור בעיות, לקבל החלטות וללמוד מושגים חדשים. חשיבה …

Integrity

שמירה על אמות מידה אתיות ונורמות מקובלות חברתית של פרטיות, יושר, כבוד, אחריות, כבוד האדם ושמירה על העקרונות גם כאשר קשה לעשות זאת. ליושרה יש מתאם חיובי עם הערכה עצמית וסיפוק מהחיים, כמו גם מדדים רחבים של רווחה פסיכולוגית, כולל מצב רוח חיובי, פתיחות לחוויה, אמפתיה, מימוש עצמי, מצפוניות, ותיאום …

Respect

ערך, המייצג את ההערכה של העצמי ושל אחרים, מתוך התחשבות ברגשות, רצונות, או זכויות של עצמי ואחרים. גישה כלפי מישהו או משהו (למשל, לאדם, אמונה, סמל, עיקרון, פרקטיקה וכו') שבה המושא הוא בעל חשיבות, שווי או ערך כלשהו אשר מבטיח יחס והערכה חיוביים. הכבוד עשוי ללבוש צורות שונות מאוד (כבוד …

Risk management

מיומנות, המייצגת את יכולתו של היחיד העוסק בקבלת החלטות, לזהות, להעריך ולנהל את מגוון הסיכונים המיוחסים להחלטה והשלכותיהם על היחיד והסביבה. קביעת דרך הפעולה הטובה ביותר תחת חוסר וודאות, על ידי זיהוי, הערכה, הבנה, פעולה בנושא ותקשורת של נושאי סיכון. זה כולל הערכת סיכונים (אופי הסיכונים, הגורמים להם וההשלכות הפוטנציאליות) …

Curiosity

גישה המייצגת נטייה להכיר ולחפש ידע וחוויות חדשים. עניין ברעיונות ואהבת למידה, הבנה וחקירה אינטלקטואלית. קיימים שני סוגי סקרנות: סקרנות רגעית שהיא חיצונית לפרט ומתמקדת בחקר תופעה חיצונית ותכונת הסקרנות שהיא פנימית לפרט ומניעה אותו ללמידה לאורך החיים.

Open mind-setOpenness

גישה, המייצגת נכונות לשקול רעיונות שונים, ביקורות, אתגרים ודעות, כמו גם לנסות חוויות חדשות ולהיות בקשר עם אחרים, בייחוד אלה שעשויים להיות מרקע שונה. פתיחות מכירה בחשיבות של הטעות ובחשיבות של יצירת ושמירה על אמונות המבוססות על ראיות וטענות. כמו כן, פתיחות מכירה בהשפעת גורמים רבים כגון הקשר, תרבות, היסטוריות …

Problem Solving

מיומנות, המתייחסת ליכולתו של אדם לעסוק בעיבוד קוגניטיבי כדי להבין ולפתור מצבים שבהם שיטה או פתרון אינם ברורים. תהליך פתרון הבעיות עשוי לקחת זמן, לכלול מספר שלבים הדורשים תת-תחומי מיומנויות שונים, ולהתבצע באופן יחידני או שיתופי.

Conflict resolution

פתרון סכסוכים עוסק בהבנת הסיבות והדינמיקה של סכסוך, ויישום הבנה זו במסגרת תהליכי הבניית שלום. תהליכים אלו מכוונים להגעה להסכם בדרכי שלום, ולהעמקת שיתופי פעולה ואמון בין הצדדים לטובת שימורו של ההסכם, תוך כוונה למצוא פתרונות אופטימליים שיהיו מוסכמים על כל הצדדים. יש להבחין בין קונפליקטים בין-אישיים, בין-קבוצתיים ובינלאומיים.

Equity and equality

ערך, המייצג את אחד הרעיונות החברתיים השנויים ביותר במחלוקת. שוויון יכול להתייחס להיבטים שונים כגון שיוויון זכויות, שיוויון במידת החופש, גישה שווה לסחורות ולמעמד חברתי או שוויון הזדמנויות. בחינוך המונח equity מתייחס לעיקרון ההוגנות. אף שלעתים קרובות מחליפים בינו לבין עקרון השוויון הקרוב אליו, הוגנות מקיפה מגוון רחב של תוכניות, …

Growth mindset

גישה, המייצגת אמונות של אנשים שיכולותיהם הבסיסיות ביותר יכולות להתפתח ולהשתפר באמצעות מסירות ועבודה קשה. תודעת הצמיחה מבוססת על הרעיון שבאמצעות מאמץ, יכול הלומד להגביר את יכולותיו, כי מכשולים הם חלק מתהליך למידה נורמאלי, שמאמץ ישפר את העתיד האישי שלו.

Purpose

ערך, המייצג כוונה יציבה וכללית להשגת דבר שהוא בעל משמעות מיידית לפרט ותוצאתי אל העולם שמעבר לפרט. על הפרט להיות בעל תחושת מטרה ברורה המניעה אותו לעבוד כדי להשיג משהו גדול ממנו. זוהי תחושת מכוונות שמעוררת את יעדי האדם, מנהלת את התנהגותו ומעניקה תחושת משמעות אחת. תכלית היא כוונה רחבה …

Hope

ערך, המייצג רצון שתתגשם במציאות התרחשות שהאדם רוצה בקיומה. התקווה כוללת רגש של ציפייה ורצון להתרחשותו של דבר מה חיובי. זוהי משאלה שמונעת על ידי צרכים מורגשים או מידה מסוימת של חרדה או דאגה, בניגוד לפנטזיה או לתקוות שווא (wishful thinking); מה שמקווים לו הוא משהו טוב; מטרתה היא אירוע …

Identity/ Spiritual identity

ערך המגדיר את היחיד באמצעות אמונתו, ערכיו ודרך הקבוצות החברתיות שהוא חש שייכות אליהן. קבוצות חברתיות אלו יכולות לכלול קהילות דתיות או רוחניות, ארגונים חברתיים וכן ישויות פוליטיות )קהילות מקומיות, קהילות אזוריות, קהילות לאומיות וקהילה גלובלית( . זהויות של קבוצות חברתיות יכולות להיקרא גם זהויות אזרחיות.

Trust

גישה, המייצגת מצב נפשי שבו אדם מרגיש שהוא יכול לסמוך על עצמו, על אחרים ועל מוסדות. שבע אבני בניין הוגדרו כחשובות לפיתוח אמון במערכת הבית ספרית: נדיבות, כשירות, כנות ויושר, פתיחות ושקיפות, אכפתיות לאחר, אמינות ועקביות וכבוד.

Adaptability/ Flexibility/ Adjustment/ Agility

מיומנות המייצגת את הצורך של ארגונים לפעול במהירות ומתוך גמישות ולגלות סתגלנות לשינויים בשוק. יכולת הסתגלות היא היכולת והנכונות ללמוד מהניסיון, ולאחר מכן ליישם את הלמידה כדי לפעול בהצלחה במצבים חדשים. גמישות היא היכולת להסתכל על דבר מזוויות שונות וליצור זרם של רעיונות תוך שינוי כיוון או תיקון מידע. ההתאמה …

Reflective thinking/ evaluating/ monitoring

מיומנות, המייצגת חשיבה על החשיבה שלנו, הנקראת גם חשיבה מסדר שני או מטא-קוגניציה. משמש בדרך כלל להתייחסות לתהליכי הבחירה והבקרה, וכן לפעילויות כלליות יותר של החשיבה וההנחיה של החשיבה האישית. הערכה וניטור הם סוגים ייחודיים של חשיבה רפלקטיבית. הערכה היא מונח כולל לקבלת מידע אודות הלמידה של תלמיד והשיפוט לגבי …

Motivation

גישה המייצגת תהליך פנימי, מצב או כוח שמניע אדם לפעול. לעתים קרובות הפרט חווה כוח זה כרצון או נכונות לעסוק בפעילות מסוימת או להמשיך במטרה מסוימת.

Goal orientation and completion (grit, persistence)

גישה המייצגת היכולת לבחור ולהגדיר מטרות ותוצאות ולהשיג אותן. נחישות משקפת את מידת המאמץ שמוכן הלומד להשקיע בהתמודדות עם יעדים מאתגרים ואילו התמדה משקפת את יכולתו של הלומד לעסוק בעקביות במשימות מאתגרות מבלי לאבד את המיקוד או להתעצבן בנוכחות הסחות דעת פנימיות וחיצוניות.

Manual skills related to the Arts and Craft, Music, Physical Education

אחר ומיומנויות שימושיות הקשורות לאמנויות, אומנות, מוסיקה, וחינוך גופני הן מרובות פנים, נדרשות הגדרות מרובות. מיומנויות הקשורות לאמנויות, מלאכות, מוסיקה ולחינוך גופני, מאפשרות ביטוי עצמי עם אחרים. באמנות ובמלאכה, המיומנויות השימושיות הן השימוש המודע במיומנות ובדמיון יצירתי להפקת חפצים אסתטיים. במוסיקה המיומנויות הן נגינה, שירה, הלחנה, קריאת תווים ויצירת מוזיקה …

Manual dexitrity

היכולת לתפעל ידנית חפצים באופן מיומן, כפי שנדרש ברוב הפעילות היום יומית. יכולת זו שייכת לתחום הפסיכו-מוטורי הכולל יכולות מוטוריות גסות ועדינות כגון עיסוק בקדרות וציור, שימוש בכלים, כתיבה ביד, והדפסה. יכולת התפעול הידנית דורשת אינטגרציה של קלט חזותי ושמע עם מידע הנוגע לחלקי גוף שונים (כגון תיאום עין – …

Pro-activeness

גישה וגם מיומנות, של יזימת ונקיטת פעולה מבעוד מועד כדי להתמודד עם אתגרים, צרכים ושינויים לפני התרחשותם. אדם פרואקטיבי יוזם ומתכנן פעולות לטיפול באירועים לפני שהם קורים בניגוד לאדם פאסיבי המגיב לאירועים לאחר שקרו.

Perspective taking and cognitive flexibility

מיומנות וגם גישה. פרספקטיבה היא היכולת לשקול את המחשבות, הרגשות והפעולות של אחרים. הגמישות הקוגניטיבית היא המודעות לדרכי חשיבה אלטרנטיביות, והנכונות להסתגל באופן גמיש למצב תוך שינוי אופן החשיבה.

Justice

ערך המייצג אחריות להיות הוגן והגיוני בעת קבלת החלטות לגבי טוב ורע, כולל הגנה על זכויות האדם ונקיטת פעולה מוסרית בתגובה ליחס בלתי הוגן כלפי אחרים.

Collaboration

מיומנות וגישה, המייצגות תהליך חברתי של בניית ידע, שבו אנשים עובדים כצוות המבוסס על תלות הדדית לקראת מטרה ברורה של השגת מוצר סופי, הסכמה או החלטה. קיימים שישה היבטים של תהליך משותף: תלות הדדית חברתית, הצגת רעיונות חדשים, שיתוף פעולה, הגדרת משימה, פתרון סכסוכים, שיתוף משאבים ותקשורת .

Global mind-set

גישה, המייצגת זהות חברתית החורגת מגבולותיו התרבותיים, הלאומיים או האתניים של האדם. מבחינים בין שלושה ממדים של אזרחות גלובלית: ממדי האחריות החברתית (הבנת הקשר ההדדי והאמפתי) ממדי היכולות הגלובליים (תקשורת בין-תרבותית, ידע עולמי) וממדי ההתחייבות הגלובלית (אקטיביזם אזרחי עולמי).

Sense of belonging

גישה, המייצגת את 'תחושת ההתאמה' או 'תחושת הקבלה' שהיחיד מרגיש לקהילתו. הצורך להשתייך הוא צורך אנושי אוניברסאלי המניע את היחיד לייצר ולתחזק יחסים בינאישיים מתמשכים, חיוביים ומשמעותיים.

Responsibility

גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות לקבל את ההשלכות של התנהגותו, ותחושה של מחויבות כלפי אחרים. כולל רפלקציה כלפי מעשיו, כיצד לנהוג בדרך מתאימה מוסרית, לבצע פעולות באופן מצפוני, ולשאת באחריות לתוצאות הפעולות.

Empathy

גישה, המייצגת את היכולת להבין את מצבו הנפשי של האחר, מחשבותיו, אמונותיו ורגשותיו, ולהעביר אליו את התחושה ש״מרגישים יחד איתו״, לראות את העולם מנקודות מבטו. אנשים מגלים יותר אמפתיה לאנשים הדומים להם ולאנשים הנמצאים עימם באינטראקציה לעיתים קרובות. האמפתיה היא חיונית לצורך יצירת הבנה של שיוך תרבותי, השקפות עולם, אמונות, …

Gratitude

הכרת תודה מייצגת את היכולת להכיר בתועלת שהתקבלה או תתקבל מאחרים ולהביע הכרה זו בפניהם, כולל תחושת פליאה או תודה עבור תועלות אלו. ניתן לראות בהכרת תודה מצב רגשי, תכונת אישיות, הרגל ו/או גישה. רגשות של שמחה ושל סיפוק מהחיים, ונטייה של רצון טוב כלפי אחרים. חווית הכרת התודה היא …

Resilience/stress resistance

גישה, המייצגת יכולת להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, ולהסתגל לנסיבות החיים המשתנות שנגרמו בעקבות מצבים אלו. היכולת להתמודד באופן הולם עם העמימות, השינויים והאתגרים שמביאות עימן נקודות מבט וחוויות שונות, ולהיות בעל יכולת לשמור על הזהות ו/או להתפתח באופן אישי למרות או כתוצאה ממפגש עם נקודות המבט והחוויות השונות.

Compassion

נדיבות ואכפתיות לאחרים נובעות ממבט ודאגה אמפתית לשלומות שלהם, ומובילות להערכה של מערכות יחסים קרובות והשקעה בהן. ערך, המייצג יכולת להרגיש, ואת הרצון להקל על סבלם של אחרים. זהו מבנה רב-שכבתי הכולל ארבעה מרכיבים עיקריים: 1) מרכיב קוגניטיבי שבו אדם מודע לסבל של אחר 2) מרכיב רגשי שבו אדם חווה …

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים