שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות בפועל פרקטיקות פדגוגיות וארגוניות הנגזרות מעקרונות הפעולה של הפדגוגיה מוטת העתיד כדי לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרים מהמגמות במציאות המשתנה. שדה הפעולה החינוכי כולל חמישה היבטים פדגוגיים וארבעה היבטים ארגוניים תומכי פדגוגיה שהוגדרו על בסיס המסגרת התפישתית של פרויקט הכתה היצירתית של ה-OECD.[1]

ההיבטים הפדגוגיים הם תוכניות לימודים, תכני הלימוד, פרקטיקות למידה, פרקטיקות הוראה והערכה, ואילו ההיבטים הארגוניים תומכי פדגוגיה הם מנהיגות ניהולית חינוכית, תכנון וארגון, חיבוריות, ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות (איור 12).

כל יישום של תוכנית לימודים,  יוזמה חינוכית או מערך שיעור תואמי פמ"ע 2030 צריך להתייחס באופן משולב להיבטים הפדגוגיים והארגוניים הללו של שדה הפעולה החינוכי. בסעיפים הבאים יוגדרו ויתוארו ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי תוך התייחסות  להשפעת עקרונות הפמ"ע ומצפן הלמידה 2030 על מאפייני ההיבטים.


[1] Bocconi, et al., (2012). Innovating learning: Key elements for developing creative classrooms. Europe. http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=5181

 

 

היבטים פדגוגיים

פרקטיקות למידה

כיצד מחזור ציפייה – פעולה – התבוננות (AAR) מסייע להיערך לעתיד בעולם דינמי ומורכב?

פרקטיקות הערכה

כיצד גישות חדשות להערכה כגון הערכת עמיתים והערכה ברשתות חברתיות תסייע ללומדים לרכוש את כישורי המאה ה-21?

פרקטיקות הוראה

כיצד עקרונות כגון פרסונליות, שיתופיות, גלוקליות ותמורתיות משפיעות על פרקטיקות ההוראה?

תכני לימוד

אילו כשירויות נדרשות להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21?

תוכניות לימודים

פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD מציג שנים עשר עקרונות לעיצוב תוכניות לימודים רלוונטיות. חלק מהעקרונות עוסקים בתפישות, תכנים ונושאים בתוכניות הלימודים וחלקם מתמקדים בעיצוב תהליכי הלמידה עצמם.

היבטים ארגוניים

תשתיות פיזיות

כיצד סביבת הלמידה ומרחבי למידה מקדמים את הפדגוגיה בהיבטים השונים של שדה הפעולה החינוכי?

חיבוריות

אילו חיבורים חדשים (וגם ותיקים) נדרשים כדי לקדם לסייע לתלמידים להכין עצמם למציאות המשתנה?

תכנון וארגון

כיצד המעטפת הארגונית של מקום החינוך מסייעת לניהול משאבים כספיים, פיזיים, אנושיים ותהליכים הנדרשים להתאמת החינוך למציאות משתנה?

תשתיות טכנולוגיות

כיצד טכנולוגיות מאפשרות לעיתים לגשר על הפער שבין העתיד הרצוי החינוכי אליו אנו שואפים לבין המצב המצוי בהווה?

השלכות

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים