אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

עתידנות הוליסטית וחקר מגמות עתיד

עולם החינוך מושפע באופן משמעותי מהמציאות המשתנה הבאה לידי ביטוי בהשפעת מגמות גלובליות ומקומיות בכל תחומי החיים על עולם החינוך. בפרק זה מוצג תיאור עדכני של מגמות כלליות וחינוכיות, המופיעות ברמה הגלובלית או המקומית הישראלית, העשויות להשפיע על מערכת החינוך בישראל. השפעת המגמות על מערכת החינוך בישראל מוצגת על ידי תיאור של אתגרים הנגזרים מהמגמות עמם צריכה מערכת החינוך להתמודד והזדמנויות הגלומות במגמות אותן היא יכולה לנצל לקידום החינוך.

מודל STEEP לסריקת מגמות

מודל STEEP

כיצד מזהים באופן שיטתית את כל המגמות הכלליות המשפיעות על תחום החינוך בעולם תנודתי, אי-ודאי, מורכב ועמום?
מודל אפשרי לזיהוי שיטתי של המגמות הוא מודל ה - STEEP באמצעותו ניתן להכיר באופן שיטתי את המגמות במציאות משתנה, כבסיס ליצירת תובנות לגבי העבר והווה ותחזיות לעתיד.
הכירו את המודל

E

מגמות כלכליות
Economical

מגמות כלכליות

גורמים כלכליים בתחום המאקרו כלכלה, בתחום הצרכנות, בתחום הארגוני עסקי ובתחום התעסוקה. לדוגמא: צמיחה כלכלית, שיעורי ריבית, שערי חליפין, שיעור אינפלציה, סחר בינלאומי, מסים, חסכון, סובסידיות, זמינות מקומות עבודה, מקצועות וכישורים חדשים, יזמות וגורמים חברתיים.

T

מגמות טכנולוגיות Technological

מגמות טכנולוגיות

גורמים טכנולוגיים היכולים לייצר ערך או להסיר מחסומים המונעים ייצור ערך. הגורמים הטכנולוגיים הם הכוח המשמעותי ביותר התורם לשינויים חיצוניים ופנימיים המציאות המשתנה. ההיבט הטכנולוגי של ניתוח STEEP מתמקד מאוד בהתקדמות טכנולוגית, כאשר חלק מהגורמים שבמיקוד הם: פעילות מחקר ופיתוח, אוטומציה, תמריצים טכנולוגיים ושיעור השינוי הטכנולוגי, חדשנות, תקשורת, אנרגיה, תחבורה ומחזור החיים של מוצרים.

S

מגמות חברתיות
Social

מגמות חברתיות

גורמים תרבותיים ודמוגרפיים של סביבת המאקרו החיצונית המשפיעים על צרכי האוכלוסיות השונות. לדוגמא: דת, סגנונות חיים, ערכים, תודעה בריאותית, דמוגרפיה וקצב גידול אוכלוסין, גילאים, קריירה, ובטיחות, התנהגות הצרכן ופרסום.

P

מגמות פוליטיות
Political

מגמות פוליטיות

גורמים פוליטיים המתייחסים לתקנות ממשלתיות ונושאים משפטיים המגדירים את הכללים הפורמליים והאי-פורמליים שעל כל חברה לעמוד בהם ומשפיעים מאוד על יחידים וארגונים. התפתחויות פוליטיות משפיעות ישירות על תחומים חברתיים, טכנולוגיים, כלכליים וסביבתיים .

E

מגמות בחינוך
Educational

חינוך רלוונטי במציאות משתנה

מגמות המציאות המשתנה משפיעות על עולם החינוך ומניעות מגמות חינוכיות המשנות את מאפייניו כדי לייצר מענה חינוכי הולם לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות שהן מזמנות.

E

מגמות סביבתיות
Environmental

מגמות סביבתיות

גורמים סביבתיים העוסקים בהתפתחויות סביבתיות בתחומים אקולוגיים כגון: מים, רוח אדמה, מזון, אנרגיה, בגורמי החברה האנושית בעלי השפעה שלילית על הסביבה כגון זיהום, ובגורמים בתחום המאמץ ליצירת חברה אנושית בסביבה בת קיימא.

מנוע החיפוש

מגמות עתיד | מבוא

עולם החינוך מושפע באופן משמעותי מהמציאות המשתנה הבאה לידי ביטוי בהשפעת מגמות גלובליות ומקומיות בכל תחומי החיים על עולם החינוך. בפרק זה מוצג תיאור עדכני של מגמות כלליות וחינוכיות, המופיעות ברמה הגלובלית או המקומית הישראלית, העשויות להשפיע על מערכת החינוך בישראל. השפעת המגמות על מערכת החינוך בישראל מוצגת על ידי תיאור של אתגרים הנגזרים מהמגמות עמם צריכה מערכת החינוך להתמודד והזדמנויות הגלומות במגמות אותן היא יכולה לנצל לקידום החינוך.

מהי מגמה

"מגמה" (trend)[1] משמעה "כיוון כללי של שינויים או התפתחויות" או בהרחבה "התפתחות כללית או שינוי במצב או באופן בו אנשים מתנהגים". העתידן הורקס[2] (Horx) מגדיר מגמות כ"גורמי שינוי חברתיים המקננים בקוד המקור של עולמנו ומשנים רצונות, הרגלים, שווקים ומוסדות". כדי שניתן יהיה להסתכל קדימה, יש להבין את השינויים בהווה באמצעות זיהוי, תיעוד ומתן שם למגמות. חקר מגמות תופס לאחרונה מקום של כבוד בשיח הציבורי בכלל ובמדעי העתיד בפרט. אמנם אין הוא נתפס כתחום מדעי בעולם[3], אך נמצא כי הגדרת מגמות ושיח עליהן, מקדמים יכולת הכרה בשינוי ומפתחים במוח האנושי חללים סמנטיים (מרחבי משמעות במוח במונחי שפה). חקר מגמות, מאפשר סובייקטיביות וטכניקות נרטיביות, אך הוא גם מוטה בקלות, על ידי אינטרס עצמי, משאלת לב, והטיות קוגניטיביות. חקר המגמות בחשיבת העתיד עוסק בשתי קטגוריות מגמות עיקריות[4]. מגמות שכבר "נולדו" ומגמות שטרם נולדו המכונות "מגמות בעיבור". זיהוי מגמות שרק החלו לבצבץ מתבצע באמצעות זיהוי "אותות חלשים" המסמנים את שלבי התפתחותן מאפשר הערכות מראש ומוכנות לקראתן.

עתידנות הוליסטית וחקר מגמות

חקר המגמות הוא חלק מתחום הנקרא עתידנות הוליסטית העוסק בהבנת העולם כמערכת מורכבת מסתגלת. תחום זה עוסק בהבנת הלוגיקה הלא-לינארית של  הכללים הבסיסיים בהם העולם משתנה, וכולל טכניקה מנטאלית המאפשרת "להביט אחורה קדימה ולראות את ההווה בעיניים של העתיד". אין הכוונה שכל אירוע או תוצאה צפויים מראש, אלא הבנה שגם בסביבות מורכבות וכאוטיות לכאורה קיימים כללים, הסתברויות וכיוונים לפיהם המערכת צפויה להתפתח והמוח המאומן יכול להבין ולפענח אותם. עתידנות הוליסטית מנסה לצמצם טעויות והטיות של חיזוי באמצעות הסתייעות בדיסציפלינות חדשות של מדע, כמו: תורת ההסתברות ומדע הסיכויים והסיכונים; תורת המערכות, המבוססת על מערכות המפתחות כללים, על פי דפוסים מסוימים; תורת המשחקים אשר יצרה את מערכות הניבוי החזקות ביותר במונחי התנהגות אנושית; הכלכלה החברתית המשלבת את הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומאגרי ענק (Big Data) במודלים כלכליים; תיאוריית האבולוציה, אשר מושתתת על דפוסי שינוי, מוטציה, בחירה ומאפשרת, בשילוב חוקים של תיאוריית המערכות, זיהוי ומדידה של קשרים סותרים ו/או סימביוטיים בין התרבות האנושית לבין הטכנולוגיה; והעתידנות החדשה(Neurofuturism), הנעזרת ביכולות המוח האנושי כ"מכונת חיזוי", מאחר והאבולוציה מבטיחה מוכנות לסכנות כמו לסיכויים.מקורות

[1] מילון אוקספורד

[2] https://www.horx.com/en/biography/

[3] https://www.horx.com/en/futurism-today/understanding-the-future/

[4] אוורסט   — מגאזין לשעות הפנאי של המנהל  8 # טור  2002 פברואר: ביצה שעוד לא נולדה, כיצד ניתן לזהות מגמות כלכליות ארוכות טווח הנמצאות בעיבור file:///C:/Users/וuser/Downloads/8-ConceptionTrends-Everest-Feb2002.pdf

מודל ה – STEEP לסריקת מגמות

כיצד מזהים באופן שיטתי את כל המגמות הכלליות המשפיעות על תחום החינוך בעולם תנודתי, אי-וודאי, מורכב ועמום, המכונה VUCA World[1], (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)? מודל אפשרי לזיהוי שיטתי של מגמות הוא מודל ה – STEEP בעזרתו ניתן לכסות באופן שיטתי את המגמות במציאות המשתנה, כבסיס ליצירת תובנות לגבי העבר וההווה לצד יצירת תחזיות לגבי העתיד. מודל הSTEEP- מסווג את המגמות המתרחשות במציאות לתחומים[2] חברתי ((Social, טכנולוגי ((Technological, כלכלי ((Economic, סביבתי ((Environmental, ופוליטי ((Political. הוא מציע גישה ניתוחית-עסקית ברמת המקרו[3], של המגמות בתחומים המשפיעות ישירות על יכולת קבלת ההחלטות ומידת החופש של כל ארגון. ניתוח ה- STEEP כולל: זיהוי מגמות בולטות בעלות פוטנציאל ההשפעה הגדול ביותר על הארגון, כולל: סיבות, תסמינים וכוחות מניעים שמאחורי המגמות; זיהוי השלכות, השפעות ויחסי גומלין, בין כל הגורמים שזוהו כחשובים ומשפיעים ביותר על הארגון; וחיזוי ויצירת תרחישי עתיד על בסיס תבניות העבר, תוך זיהוי הזדמנויות, אתגרים וסיכונים עתידיים.  קיימים מודלים דומים אחרים המגדירים חלוקת תחומים אחרת כגון מודל ה-PESTEL  (L = Legal; E – (Ethic.

להלן פירוט הגורמים עבורם יכולה להתבצע סריקת מגמות בכל אחת מקטגוריות ה-STEEP.

פמע 3

דילוגי חשיבה | חשיבה דרך מורכבות

01 | מבוא

מהו האתגר בהכשרת הדור הבא לעתיד? כיצד התגלגלה ההיסטוריה של פדגוגיה מוטת עתיד? וכיצד תוכלו להשתמש בספר זה?

02 | מודל פדגוגיה מוטת עתיד [פמ״ע]

תפיסת פמ״ע מסייעת לעיצוב מתמיד של עתיד פדגוגי רצוי וישים, מתוך התייחסות לאתגרים ולהזדמנויות הנגזרים מהמגמות הכלליות והחינוכיות המתחוללות במציאות

03 | שלומות כמטרת החינוך

מטרת החינוך על פי תפישת הצמיחה הכוללת הוא שלומות (Well-Being), כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

04 | פעלנות

כדי להשיג את השלומות, שהיא מטרת החינוך, על כל גורם במערכת החינוך, החל מגופי המטה דרך מפקחים, מנהלים, ומורים וכלה בתלמידים, להפגין פעלנות, כלומר לעצב בעצמו את העתיד החינוכי שלו ושל תחומי אחריותו במערכת.

05 | מגמות ואתגרים לחינוך הנגזרים מהן

אילו מגמות, בכל תחומי החיים, ישפיעו וישנו את המציאות המשתנה בכלל וישפיעו על עולם החינוך בפרט?

06 | עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

עקרונות הפעולה של מודל פמ"ע 2030 הם פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול. הם מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים, כולל בתחום החינוך.

07 | השלכות

טבלת עקרונות/היבטים מציגה את אופן הביטוי של עקרונות הפדגוגיה מוטת עתיד בכל אחד מהיבטי שדה הפעולה החינוכי:

08 | שדה הפעולה החינוכי

יישום של פרקטיקות שנועד לתת מענה לאתגרים ולנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממגמות העתיד שדה הפעולה החינוכי הוא המקום בו מיושמות …

09 | הלומד בעידן של מציאות משתנה

ניסיון להציג תפישה שלמה, כוללת וקוהרנטית של מאפייני דמות הלומד הנובעת ממאפייני העולם של מציאות משתנה ומטרת הלמידה הנגזרת ממנו.

10 | ארגון חינוך מוטה עתיד

השינוי המואץ בכל רבדי המציאות מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.

11 | המלצות

את חלק מהמלצות ליישום פדגוגיה מוטת עתיד בשדה החינוכי בוודאי פגשתם כבר בפרקים הקדומים. כאן אנו מרכזים את כולן. בין היתר: אטונומיה של מוסדות חינוך, המפקח כמטפח, למידה מותאמת אישית, שימוש מקיף בטכנולוגיה ככלי לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, ועוד ועוד.

12 | סיכום וצפי למהדורה הבאה

המהדורה הבאה צפויה להתמקד בתפישות לגבי דמות המורה מוטת העתיד, דמות בית ספר מוטה עתיד, מתווה תוכנית לימודים עדכני, תפישת שלומות רחבה , תפישת פעלנות רחבה, הרחבה בנושא פרקטיקות תומכות פמ"ע 2030 ועוד.

13 | מיומנויות, גישות וערכים | פמע 2030

קבוצת מונחיםמיומנות (15)גישה (17)ערך (8) אחריות Responsibility גישה, המייצגת התייחסות ראויה של אדם לדבריו, למעשיו ולאמון הניתן בו כולל הנכונות …

14 | לקסיקון חינוך 2030

חידוש מתחדש כרוך גם בשפה מתחדשת. לפניכם 120 מונחים הקשורים לחינוך מוטה עתיד, מתורגמים לעברית. המקור: לקסיקון החינוך של פרוייקט חינוך 2030 של ה OECD

15 | ספרים וחוברות על פמ״ע

16 | מסלולי הרצה

32 יוזמות שפותחו בבתי ספר בהשראת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד.

17 | מסלולי הרצה פמע | גלריית סלפי סקול

23 סרטוני 2 דקות הפרקטיקה של פדגוגיה מוטת עתיד ב-23 מיזמים פדגוגיים