דו״חות: חשיבת עתיד, מחקרים, עשייה בשדה החינוכי ומה שביניהם

find
דו״חות חשיבת עתיד
hot-air-balloon
דו״חות מהשטח
world
דו״חות OECD

מודל 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

מתכון מנצח לכל בית ספר שמעונין להפוך את צוות ההוראה, לקבוצה של מנהיגים פדגוגיים יוצרי תוכן, סקרנים, המלמדים מתוך הנאה.


יוזמת על: 40-40-20 בית ספר מבוסס בחירה

אינטראקציה ויצירת מרחב מאפשר באמצעות צילום | הקול בתמונה

הכלי מתבסס על צילום הדדי, שמאפשר לחברי קבוצות לבטא כיצד הם תופסים איש את רעהו, ולחוות כיצד הם נראים בעיני אחרים. הצילום מאפשר להם לייצג …


יוזמת על: הקול בתמונה

יוזמה | הקול בתמונה

צילום כאמצעי המסייע לתלמידים (ולמורים) לבטא את 'קולם', לחוות הקשבה, ולהשפיע על חייהם – בבית הספר ומחוצה לו.


יוזמת על: הקול בתמונה