שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

קצב השינויים בערים, ובכללם פתרונות עירוניים חדשניים, הולך ומואץ.עד כמה משפיעים שינויים אלה כבר היום על החינוך? כמה ישפיעו בעתיד? כיצד לעצב מחדש את החינוך כך שייתייחס לשינויים אלה ואף ימנף אותן? הדו״ח החדש ״עיור וחינוך״ את המגמות העיקריות שישפיעו על התפתחות הערים ואת הקשר בין העיור לחינוך.
hidethisfield

מסמך תצוגה

hidethisfield

מסמך פתוח לעבודה | קישור להורדה

hidethisfield

הקשר בין עיור לחינוך

עיסוקו של דו״ח העיור החדש בקשר בין עיר וחינוך נובע משני מקורות מרכזיים: האחריות של הרשות המוניציפלית על חינוך ילדיה מחד ושימוש בנכסיה של הרשות לטובת חינוך ילדיה מאידך.

שאלת ביזור הסמכויות מייצרת סערות ושינויים במערכים פדגוגיים וארגוניים, אך התמורות הדרמטיות בישראל ובעולם מערערות את הנחות היסוד לא רק בהקשר זה. הן משלבות מורכבויות נוספות כגון: פדגוגיה מוטת עתיד, זרמים בכלכלה, תנועה אזרחית ומעורבות הורים וקהילה, הקשרים דמוגרפיים, תכנון ועיצוב סביבות למידה ועוד.

התרשים מציג את כמה מהמגמות העיקריות המשפיעות על החינוך ונסקרות בדו״ח

במציאות החדשה הזו, אין ביכולתנו להיעזר עוד בתשובות העבר. עלינו להיות פרואקטיביים, להבין את ההשפעות הדינמיות, את בעלי העניין ואת התמורות העולמיות – ומתוך כך, לייצר תשובות רלוונטיות חדשניות ולהיערך לעתיד באופן שונה מהקיים בהווה. כחלק מההיערכות הכוללת של מערכת החינוך ומההיערכות הספציפית של יחידת מרחבי חינוך באגף מו“פ, ניסויים ויוזמות, החלטנו לערוך בדיקה רחבה שתתייחס לאתגרים הנגזרים מהמגמות העתידיות. הבדיקה נערכה על-ידי יחידת תכנון פדגוגיה עתידנית באגף מו“פ, ניסויים ויוזמות, אשר מיישמת תפיסות ופרקטיקות של חשיבת עתיד ארגונית, ומתבססת על הדיסציפלינה האקדמית של חקר עתידים.

עליית כוחן של הערים וחדשנות עירונית

כוחן של הערים עולה בקצב דרמטי כמודגם בתרשים:

קצב השינוי בערים מואץ משנה לשנה. דו״ח העיור מזמין את הקוראים למסע מהיר אל המתרחש בחזית הפיתוח העירוני. בדו״ח תפגשו ערים חכמות, ערי עתיד, כלכלות עירוניות מעגליות. תוכלו לקרוא על מגמות מובילות בעיור כגון ״האיטרנט של הצנרת״, ״חקלאות עירונית״, תוכניות של ״אמץ עץ״, ״מרחבים מתוכנתים מחדש דיגיטלית״, ״הדורות הבאים של הניידות״ ועוד.

עד כמה משפיעים שינויים אלה כבר היום על החינוך? כמה ישפיעו בעתיד? כיצד לעצב מחדש את החינוך כך שייתייחס לשינויים אלה ואף ימנף אותן?

הזמנה לקריאה

 

קישור לדו״ח המלא