מעבדת כיתת מחוננים

השאלה המרכזית והגדרת הצורך

כיצד יכולה כיתת המחוננים במסגרת בית ספר רגיל להוות מסגרת חינוכית מיטבית ומשמעותית עבור תלמידיה?

האגפים המזמינים

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

מנהלת המעבדה

גליה רטנר

בתי ספר השותפים במעבדה

בתי הספר היו שותפים אתנו בפיתוח התפיסה, בגיבוש ההתנסויות ובתהליך הלמידה:

  • תיכון ע"ש פנחס אילון, חולון
  • תיכוני עירוני ד', ת"א
  • תיכון ע"ש יצחק רבין, כפ"ס
  • התיכון שליד האוניברסיטה, י-ם

תפיסת המעבדה

הערך המוסף העיקרי של כיתת המחוננים צריך להיות טמון באפשרות להעניק מענה חינוכי כולל לתלמיד המחונן, תוך התמקדות ב-well being שלו. היכולת של כיתה זו כמסגרת חינוכית לגעת בנושא זה בצורה מיטבית, נגזרת מכמה מאפיינים מסוימים שלה:

א.   היותה כיתה בתוך בי"ס

כיתת המחוננים היא חלק מהמסגרת החינוכית הראשית בחייהם של התלמידים; היא פוגשת את תלמידיה באופן רציף ואינטנסיבי. כחלק מביה"ס, זוהי מסגרת שנוטה להגדיר את משימתה החינוכית במובן רחב, ששואפת להצמיח את התלמידים לכדי בוגרים בעלי חוסן נפשי ויכולות שיאפשרו להם להמשיך להתפתח ולהשתלב בחברה. כך, בעוד ה"יתרון היחסי" של מסגרות אחרות למחוננים נובע משילוב תכנים אקדמיים ברמה גבוהה או מהעדרה של תוכנית לימודים מחייבת – בכיתת המחוננים, הערך המוסף המוצע לתלמידים יכול וצריך להיגזר מעובדת היותה כיתה בתוך ביה"ס. מצב זה מייצר הזדמנות לעבודת עומק חינוכית, מתוך מבט יסודי ותהליכי שמפעילים קבוצת אנשי חינוך על התלמידים המחוננים לאורך זמן.

ב. מבט הוליסטי – הקוגניטיבי שזור ברגשי-חברתי

בספרות האקדמית כמו גם בעבודת השטח, קיימת הסכמה נרחבת אודות חשיבות ההתייחסות להיבטים רגשיים וחברתיים בעבודה עם מחוננים. אך על אף קונצנזוס זה, בפועל – על פי רוב מושם דגש רב יותר על ההיבט הקוגניטיבי. אולם במציאות לא קיימת הפרדה כזו. "מערכת ההפעלה" של כל אדם שוזרת בין הקוגניטיבי לרגשי באופן שאינו ניתן להתרה. כאשר מדובר בתלמידים מחוננים, מתאפיין החיבור בין הקוגניטיבי לרגשי בכמה קווים ייחודיים. ככל שניטיב להבין את אופיו של החיבור הזה אצל המחוננים, כך ניטיב לתת להם מענה שלם, משמעותי ורב ממדי. נציע להלן כמה נקודות שממחישות איך כדאי לחשוב על החיבור הזה אצל מחוננים.

ג. הזדמנות לייצר את הכיתה כמרחב התפתחות משותף

מאפייניה הייחודיים של כיתת המחוננים מייצרים הזדמנות לייצר כיתה אחרת. כיתה שהיא מרחב התפתחות משותף לכל באיה, התלמידים וגם המורה. מקום שבו הצמיחה היא משותפת ונשענת על תלות הדדית. מרחב של פתיחות ואמון.

כיתת המחוננים המוצר השלם [תפיסה, עקרונות, כלים]

המסמך שמובא בפניכם הוא תוצר של עבודה מאומצת שנמשכה קרוב לשנתיים בשיתוף פעולה בין האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, אגף מו"פ ניסויים ויזמות וארבעה בתי ספר יסודיים. בתי ספר שראו בפיתוח כיתת המחוננים נושא משמעותי שרצו להעמיק בו, לתרום מהידע שצברו ולהמשיך להתפתח בו.

רעיון? בקשת מידע? כל נושא אחר?

מוזמנים לכתוב לנו ונשתדל לענות בהקדם