מעבדת הטרוגניות

השאלה המרכזית והגדרת הצורך

איך לקדם כל תלמיד ותלמיד בכיתה גדולה והטרוגנית,
המכילה שונות גדולה בין התלמידים?

האגפים המזמינים

אגף חינוך יסודי

מנהל המעבדה

ערן ברק מדינה

בתי ספר השותפים במעבדה

בתי הספר היו שותפים אתנו בפיתוח התפיסה, בגיבוש ההתנסויות ובתהליך הלמידה:

  • מבוא גליל, איילת השחר
  • ארלוזורוב, חיפה
  • יוספטל, מגדל העמק
  • יסודי ג', בענה
  • א.ד.ם וסביבה, געש
  • יובלים, באר שבע

תפיסת המעבדה

בפני מורות ומורים ניצב אתגר מורכב – ללמד את אותם הידע והמיומנויות לכיתות גדולות בהן יש הבדלים עצומים בין התלמידים, הבדלים בידע קודם, ביכולות הלמידה, בדפוסי התמודדות רגשיים ועוד. במציאות כזו השונות בין התלמידים נתפסת כבעיה או קושי. להגיע אל כל תלמיד, להכיר אותו, להתאים אליו את הלמידה, מחייב מאמצים מאוד גדולים ולרוב לא אפקטיביים. עבודה בקבוצות לפי רמות לעתים מצליחה לשפר מיומנויות, אך גם מובילה תלמידים לדימוי עצמי שלילי.

תפיסת החינוך ההטרוגני מציעה להסתכל אחרת על השונות – לא כקושי או כבעיה, אלא כמקור כוח! לעבור לעבודה בקבוצות הטרוגניות המתמודדות יחד עם משימות משותפות בהן לכל התלמידים יכולה להיות תרומה, אתגר שהם יכולים לעמוד בו והקבוצה גם תומכת ומקדמת את כל חבריה. כמו שמאמן כדורסל מפתח את יכולות השחקנים בתוך מסגרת קבוצתית ומתוך ראייה קבוצתית, כך גם המורה יעזר בקבוצת התלמידים כמשאב עבור כל אחד מהם ויקדם כל תלמיד בתוך המסגרת הקבוצתית.

תפיסה זו גוזרת מספר עקרונות פעולה פדגוגיים, שהחשובים בהם הם הגיוון בדרכי הלמידה וההוראה, העבודה בקבוצות הטרוגניות, מתן אפשרויות בחירה לתלמידים והקדשת זמן של המורה לתצפית מכוונת והיכרות מעמיקה עם כל תלמיד בפני עצמו ועם הכיתה כמכלול חברתי.

הגישה נוסתה במספר בתי ספר והראתה תוצאות מבטיחות: תלמידים התקדמו בידע ומיומנויות, הפגינו מוטיבציה פנימית והנאה מהלמידה, הראו יותר עצמאות וביטחון עצמי ואף הקטינה את בעיות המשמעת, שיפרה את הגיוון החברתי בכיתות ועוד.

הטרוגניות: המוצר המלא [תפיסה, עקרונות, כלים]

המסמך שמובא בפניכם הוא תוצר של עבודה מאומצת שנמשכה קרוב לשנתיים בשיתוף פעולה בין אגף לחינוך יסודי, אגף מו"פ ניסויים ויזמות וחמישה בתי ספר יסודיים. בתי ספר שראו בנושא ההטרוגניות בכיתה נושא משמעותי שרצו להעמיק בו, לתרום מהידע שצברו ולהמשיך להתפתח בו.

רעיון? בקשת מידע? כל נושא אחר?

מוזמנים לכתוב לנו ונשתדל לענות בהקדם