מפת המעבדות

הוגנות בחינוך בעולם משתנה

על פי ה- OECD1 ,מערכות החינוך הטובות ביותר הן אלו המשלבות בין הוגנות לאיכות ומספקות לכל הילדים הזדמנויות לחינוך איכותי.

כשירות תרבותית

כיצד תלמידים עולים "מכים שורש"? האם ניתן להקנות שורשים? ללמד שורשים? לבחור בשורש כזה על פני אחר? אילו שאלות צריך לשאול את עצמו איש חינוך …

מעבדת אוטונומיה

המעבדה עוסקת במחקר ופיתוח תשובות לסוגיות מפתח בנושא אוטונומיה בחינוך

מעבדת הוגנות

כיצד יוצרים הוגנות בחינוך?

מעבדת כשירות תרבותית

כיצד נראה בית הספר עם כשירות תרבותית, בית הספר כחברה הקולטת עלייה ומתפתחת ממנה, יצירת חברה רב תרבותית שאינה מבטלת את תרבותו של העולה

מעבדת מסלול מחנכים במכללות

בניית מודלים למסלול המחנכים במכללות והגדלת מספר הנרשמים למסלול המחנכים

מעבדת פרקטיקות הוראה באוכלוסיות מוחלשות

מהם העקרונות והפרקטיקות להוראה מיטבית עבור אוכלוסיות מוחלשות?

מעבדת אוטונומיה

משרד החינוך הציב את האוטונומיה כאחד מיעדיו בתכנית האסטרטגית, במטרה להביא לשיפור התוצאות ולקידום התרבות הארגונית. המעבדה לאוטונומיה מפתחת מודלים פדגוגיים ומספקת תובנות מערכתיות על סמך עשרה מרחבי חינוך רשותיים.

מעבדת הטרוגניות

איך מגדלים ילדים לחיים בחברה הטרוגנית?

מעבדת המחונן בכיתתו

כיצד יכולה מערכת החינוך הרגילה, בה נמצאים תלמידים אלו רוב ימות השבוע, להעניק מענה שלם ומיטבי לתלמידים מחוננים הלומדים במסגרתם?

מעבדת פדגוגיה מוטת עתיד

מה נדרש לעשות על מנת להתאים את בתי הספר לעשר השנים הקרובות?

מעבדת פסיכופדגוגיה

כיצד להנכיח את הממד הרגשי בתהליכי הוראה למידה?

מעבדת התמדה

האם נקודת מבט אחרת להתמדה, המדגישה בריאות, תפתח לנו דלת לפיתוחים חדשים ומשמעותיים לקידום ההתמדה של התלמידים?

מעבדת כיתות מחוננים

כיצד יכולה כיתת המחוננים במסגרת בית ספר רגיל להוות מסגרת חינוכית מיטבית ומשמעותית עבור תלמידיה?