השקת רשת מחוללי חדשנות

האם אתם מנצחים על תזמורת חינוכית שעושה דברים אחרת? מערערים על דרכים מקובלות וממציאים מחדש את כללי המשחק? בימים אלה מוקמת רשת של 100+ מקומות חינוך ישראלים - כל אחד מעורר השראה בתחומו. בקרוב מאד הם גם יזמינו אנשי חינוך לבקר בהם - הרשת התחילה לעבוד על תכנית הסיורים הוירטואליים והפיזיים.

רשת "מחוללי חדשנות בחינוך הישראלי" של אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות כוללת 120 מוסדות חינוך שמנהליהם בחרו ונבחרו בשנת הלימודים תשע"ט כחברים מייסדים. תפקיד הרשת הוא לחולל חדשנות על ידי הנגשה של הון פדגוגי-יזמי, לציבור ולקהילה, וכן, הצמחה של מודלים מחדשים נוספים.

חברי הרשת נבחרו להיות שותפים למהלך של קידום החדשנות בחינוך ולהעמקת השותפות במערכת החינוך בין מוסדות חינוך וגורמי קהילה, על בסיס הידע והניסיון שלהם. השאיפה היא שבאמצעות מהלך זה יוטמעו עקרונות יזמיים חדשניים בכלל מערכת החינוך ובקרב גורמי קהילה.

הרשת תושק ב 13 בנובמבר 2018.

מוזמנים לבקר באתר הרשת ולהכיר את שיטות הפעולה. בקרוב מאד תוכלו גם לסייר פיזית ווירטואלית  בבתי הספר החברים ברשת – כל אחד מהם מעורר השראה בדרכו שלו. מידע יפורסם באתר הרשת בקרוב.