כיצד מסלול היזמות ״מנהרת הרוח״ מסחרר עשרות יזמים הפועלים בשדה החינוך

״מנהרת הרוח״ היא תוכנית יזמות שואבת ומסחררת בה משתתפים עשרות יזמים ומונבטים מיזמים העוסקים באתגרים שונים של השדה החינוכי. סרטונים שצולמו ב״יום החשיפה״ רגע לפני הכניסה למנהרת הרח, ןוב״יום הסטודיו״ שסיכם את המחזור השני מציגים את הרציונאל של התוכנית וכן כמה מהיזמים שהסתחררו בה.

"לו יכולתי להביע משאלה, לא הייתי מבקש עושר או כוח, אלא את תשוקת האפשרות, את העין הצעירה הנצחית, את העין הלוהטת לנצח, הרואה את האפשרות בכל מקום. ההנאה מאכזבת, לא כך האפשרות" (סרן קירקגוק, מתוך הספר או- או)

מפגש החשיפה בכניסה למנהרת הרוח | 3 דקות עם היזמים, רגע לפני היציאה לדרך

הסטודיו קצה המנהרת הרוח | 5 דקות עם היזמים, המיזמים, השופטים והמובילים של התוכנית

הרציונאל והתהליך של מנהרת הרוח | ראיון עם ד״ר שחף גל

על מסלול מנהרת הרוח

אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במנהל הפדגוגי, משרד החינוך מוביל מזה שנתיים מסלול המקדם יוזמות הבאות מהשטח, בעלות פוטנציאל למתן מענים חדשניים לאתגרים פדגוגיים בראיית עתיד. המסלול מקדם פעילות אשר נועדה להתסיס את השטח, לגרום לאנשי חינוך רבים ככל האפשר ליזום ולאתר הזדמנויות לפיתוח כלים ומוצרי חינוך בעלי פוטנציאל ליישום במערכת.

התהליך מתחיל בכינוס של מאות יזמים מרחבי הארץ וממגזרים שונים, אנשים מתוך מערכת החינוך (גננות, מחנכים, מנהלים, מפקחים, תלמידים) ואחרים מחוץ לה ( הורים, אנשי אקדמיה ויזמים מהמגזר השלישי) המשותף לכולם הוא הרצון לפתח חדשנות הנובעת מצורך פדגוגי וקידום הרעיון בו הם מאמינים לרמת מוצר אשר יש בו ליצור שינוי והשפעה על המערכת. במסלול החממו"פ מתקיים תהליך מתכנס של בירור הצורך, בירור שיטתי והתנסותי של הרעיון, החלטה על כיוון לפיתוח, אפיון המוצר, התנסות בשטח, גיבוש ואריזת המוצר, כל זאת בשני שלבים מרכזיים אשר להם מספר תחנות: שלב מנהרת הרוח- הערכות לייזום, ושלב החממה הניסויים- פיתוח המיזם.

בשלב מנהרת הרוח הנמשך כחודשיים, היזמים מחדדים את האתגר החינוכי אותו הם רוצים לקדם,  נחשפים למגמות עתיד, לומדים על מענים שונים, לאתגר שהגדירו, הקיימים בארץ ובעולם ומגבשים רעיונות ראשוניים למוצר החינוכי, כל זאת, בתהליך של סינון תוך התבוננות מעמיקה של חברי צוות החממו"פ על היזם והיוזמה. בתום התהליך יבחרו המיזמים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להשפעה חינוכית רחבה ויעברו לשלב הבא, שלב החממה הניסויית, הנמשך עד שנתיים ובו  היזמים בעלי המיזמים הנבחרים בונים צוות פיתוח הכולל אנשי הוראה מהמוסד הנבחר ומפתחים את הרעיון בשדה החינוכי, הפיתוח כולל, דיוק האתגר והמענה החדשני, הערכה ותיקוף שלו והתאמתו ליישום רחב.

את התהליך כולו מלווים אנשי  צוות מסלול החממו"פ, המתמחים בליווי תהליכי פיתוח ופרוסים ברחבי הארץ, מדרום ועד צפון , צוות זה שותף באיתור ובחירת הרעיונות אשר ראויים לפיתוח, תומך ביזמים  בעיצוב ופיתוח הרעיון שלהם עד לכדי "מוצר חינוכי חדשני" אשר ניתן להפיצו לשימוש במערכת החינוך.